Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen

Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen

Datum: 7-11-2013, 13:00 - 17:00
Locatie: Regio Twente, Nijverheidstraat 30, 7511 JM, Enschede
Op donderdag 7 november organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met de Regio Twente in Enschede het Ontwerperscafé fietsvoorzieningen.
  • Tijdens deze middag leggen verkeerskundig ontwerpers uit 4 Twentse gemeenten hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere Twentse gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie. Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers uit de Regio Twente deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
  • Het totaal aantal deelnemers was ca. 22. 16 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 14 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 2 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor de workshoprondes, de plenaire discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,9.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven