Workshops lokale aanpak veilig fietsen

Workshops lokale aanpak veilig fietsen

Datum: 21-11-2013, 12:30 - 16:45
Locatie: Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29, 5707 CB Helmond
Workshops voor medewerkers van gemeenten die een lokale aanpak veilig fietsen hebben gemaakt of gaan maken. Onderdeel van Internationale Fietscongres 2013.
  • Op donderdagmiddag 21 november a.s. vanaf 12.30 uur (inloop, koffie/thee) organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een themabijeenkomst over de lokale aanpak van veilig fietsen. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van het middagprogramma van het (Inter-) Nationaal Fiets Congres en vindt plaats in Theater Speelhuis in Helmond. Het middagprogramma start om 13.00 uur plenair met een inleiding van minister Schultz van Haegen over de Modelaanpak Veilig Fietsen die het ministerie samen met de VNG en het Fietsberaad heeft ontwikkeld. Naast de Modelaanpak is er ook een publicatie met Best Practices op het gebied van de lokale aanpak van fietsveiligheid uitgegeven, is een webtool Veilig Fietsen ontwikkeld en zijn er een zevental burgemeesters benoemd tot ambassadeur fietsveiligheid. Aansluitend vindt om 14.00 uur een workshop over de lokale aanpak van veilig fietsen plaats, met als hoofdonderwerpen: • Waarom zou uw gemeente bijzondere aandacht besteden aan fietsveiligheid? • Wat houdt een lokale aanpak van veilig fietsen concreet in? • Hoe pak je dat dan aan: een praktijkvoorbeeld van een gemeente! • Wat kost het - hoe pak je het financieel slim aan, waar vind je in deze tijd de nodige co-financiering? Na een korte pauze gaan we vanaf 15.30 uur verder met een workshop over een zevental pilots met veilige fietspaaltjes. De ervaringen die daarmee zijn opgedaan in Barneveld, Enschede, Goes, Hardenberg, Houten, Utrecht en Zwolle - o.a. met behulp van camera-observaties, zichtbaarheidsmetingen en enquêtes onder fietsers - worden achtereenvolgens gepresenteerd en bediscussieerd. Na de plenaire afronding van het congres eindigt de bijeenkomst om 16.45 uur met een netwerkborrel. De deelname aan dit volledige middagprogramma is gratis. U kunt zich hiervoor hier aanmelden. In de week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en een verder uitgewerkt programma van de workshops. Er kunnen maximaal 60 deelnemers worden toegelaten. Bij meer aanmeldingen krijgen medewerkers van gemeenten en provincies voorrang. Gehele programma 21 november Deze excursie maakt onderdeel uit van het programma van het Fietsberaad tijdens het Nationaal Fietscongres. Hieronder is schematisch weergegeven hoe de programma's zich tot elkaar verhouden. Wilt u deelnemen aan het volledige (Inter-) Nationale Fiets Congres (geel), dan kost dit 245 euro (excl. BTW). In dat geval kunt u zich aanmelden via www.internationaalfietscongres.nl U kunt zich aanmelden voor de Fietsberaad-onderdelen (blauw) via www.fietsberaad.nl/bijeenkomsten.   Programma Nationaal Fietscongres Programma Fietsberaad 7.30 (Inter)nationaal Fietsontbijt (inloop vanaf 7.30 uur)     8.30 Excursie stallingen 1 >> Hier aanmelden 9.30 Ontvangst 10.00 Plenair gedeelte   10.30 11.00 Parallelsessies ronde 1 11.30 Excursie stallingen 2 >> Hier aanmelden 12.00 Lunch 12.30 13.00 Lokale aanpak veilig fietsen. Door: Minister Schultz - van Haegen met ambassadeursgroep 13.30 14.00 Parallelsessies ronde 2 Workshops Veilig fietsen deel 1 >> Hier aanmelden (voor deel 1 EN 2) 14.30 15.00 Pauze 15.30 Parallelsessies ronde 3 Workshops veilig fietsen deel 2 >> Hier aanmelden (voor deel 1 EN 2) 16.00 16.30 Afsluiting 17.00 Netwerkborrel Excursie stallingen 3 >> Hier aanmelden 17.30 18.00          Nationaal Fietscongres          Gezamenlijk          Fietsberaad
  • Voor deze bijeenkomst – die bestond uit twee delen – hadden zich 91 deelnemers aangemeld. Er zijn 66 deelnemers uitgenodigd (er konden 60 deelnemers worden toegelaten). Daarnaast hebben ook enkele deelnemers van het Nationaal Fietscongres de bijeenkomst bezocht. Er zijn geen evaluatieformulieren uitgereikt.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven