Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen ROV Oost Nederland

Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen ROV Oost Nederland

Datum: 17-6-2014, 13:00 - 16:45
Locatie: Provinciehuis Overijssel, Zwolle
Op dinsdag 17 juni organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost Nederland een regionaal Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen.
  • Tijdens deze middag leggen verkeerskundig ontwerpers van 4 gemeenten uit Overijssel en Gelderland hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere gemeenten en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie. Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers uit Overijssel en Gelderland deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
  • Het totaal aantal deelnemers was 24. 21 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 14 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 7 mensen redelijk nuttig. Als waardering voor de workshoprondes, de plenaire discussie en het totaal gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,5.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2014'
Submenu openen

Regionaal Ontwerperscafe fietsvoorzieningen ROV Oost Nederland

Scroll naar boven