Ontwerperscafé fietsvoorzieningen Noord-Veluwe

Ontwerperscafé fietsvoorzieningen Noord-Veluwe

Datum: 16-9-2015, 13:00 - 16:00
Locatie: Harderwijk, gemeentehuis
Op woensdag 16 september organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost-Nederland en de Regio Noord-Veluwe een ontwerperscafé fietsvoorzieningen.
  • Tijdens deze middag leggen verkeerskundige ontwerpers hun actuele complexe ontwerpopgaven aan de hand van kaartmateriaal en schetsen op enkele tafels neer. Deze opgaven worden met collega’s uit andere gemeenten in de regio Noord-Veluwe en enkele deskundigen vanuit CROW-Fietsberaad, de Fietsersbond, VVN en de politie, in kleine groepjes besproken. In een informele setting worden de opgaven met elkaar van alle kanten bekeken en bediscussieerd, op zoek naar creatieve oplossingen. Alle besproken opgaven en mogelijke oplossingen worden na de pauze plenair gepresenteerd, zodat aanvullende suggesties worden verkregen van alle aanwezigen en iedereen daarvan kan kennisnemen, ter lering en inspiratie. Aan de bijeenkomst kunnen alleen verkeerskundig ontwerpers (en beleidsmedewerkers verkeer) uit de regio Noord-Veluwe deelnemen. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
  • Het totaal aantal deelnemers was 17. 13 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 12 mensen vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk en 1 persoon redelijk nuttig. Als waardering voor de bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 8,0.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2015'
Submenu openen

Ontwerperscafé fietsvoorzieningen Noord-Veluwe

Scroll naar boven