Symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid

Symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid

Datum: 27-3-2015, 10:00 - 12:30
Locatie: Automotive Campus, Helmond
Als vervolg op de succesvolle Automotive Week 2011, wordt eind maart de Automotive Week 2015 georganiseerd. Tijdens deze week organiseert de gemeente Helmond in samenwerking met CROW-Fietsberaad een symposium met als thema Fietsveiligheid en ITS.
  • Als vervolg op de succesvolle Automotive Week 2011, wordt eind maart de Automotive Week 2015 georganiseerd. De Automotive Campus in Helmond is gedurende een week hét internationale podium voor innovatieve ontwikkelingen die verkeer nog schoner, veiliger en betrouwbaarder maken. Tijdens deze week organiseert de gemeente Helmond in samenwerking met CROW-Fietsberaad een symposium met als thema Fietsveiligheid en ITS. Tijdens dit symposium wil de gemeente ook aandacht vragen voor de aanpak van fietsveiligheid hier en nu. De burgemeester, mevr. Blanksma, die door de minister van I&M is aangesteld als regionaal Ambassadrice Fietsveiligheid, zal hiervoor bijzondere aandacht vragen. In het tweede blok krijgt u de meest actuele informatie aangereikt over de grote kansen die de nu al beschikbare informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt voor toepassingen in intelligente transportsystemen (ITS). Dit zal het verkeer in de nabije toekomst veel veiliger maken, in het bijzonder voor fietsers. Na de lunch demonstreert TNO buiten op de openbare weg hoe auto’s en fietsers die elkaar naderen op een kruispunt, elkaar waarschuwen met behulp van sensoren.  Voor de deelnemers is er dan alle gelegenheid om de werking hiervan te aanschouwen en te ervaren en er vragen over te stellen. Het programma luidt als volgt: 09.30 uur    Zaal open, inloop met koffie en thee 10.00 uur    Opening                     Koos Louwerse, Ligtermoet & Partners, gespreksleider. 10.03 uur    Welkom                     Elly Blanksma, burgemeester van Helmond en Ambassadrice Fietsveiligheid. 10.10 uur    Helmond maakt werk van fietsveiligheid                     Elly Blanksma, burgemeester van Helmond.                     Helmond heeft gekozen voor een hele concrete en pragmatische aanpak                      van de verbetering van de veiligheid voor fietsers in de gemeente.                     Samen met de partners die samenwerken in het Platform                     Verkeersveiligheid Helmond zijn knelpunten geïnventariseerd, die                     ook echt worden aangepakt.                     Helmond maakt er werk van! 10.30 uur    Goes maakt van de nul een punt                     Loes Meeuwisse, wethouder gemeente Goes.                     Goes heeft gekozen voor een integrale aanpak van fietsveiligheid. In het                     verkeersveiligheidsplan ‘Maak van de nul een punt’ is veel aandacht voor                     noodzakelijke infrastructurele verbeteringen, maar ook voor voorlichting,                     educatie, handhaving en gedragsbeïnvloeding. Mevrouw Meeuwisse is nu                     5 jaar verkeerswethouder van Goes en maakt van de nul een echt punt! 10.50 uur    Wat betekent ITS voor de toekomstige stad?                     Ferry Smith, directeur belangenbehartiging en public affairs ANWB.                     De ANWB constateert dat door de groei van het verkeer en de opkomst                     van de elektrische fiets de fietsers in de stad in het gedrang komen. Het                     leidt tot ongemakken en verkeersonveiligheid. Daarom is het tijd voor een                     meer fundamentele heroriëntatie op stedelijk verkeer. Wat kan ITS                     betekenen voor de verkeersveiligheid van fietsers in de toekomstige stad? 11.10 uur    Korte pauze 11.40 uur    ITS en fietsveiligheid: een tour d’horizon                    Martijn van der Leur, teamleider Fiets & Gedrag, Mobycon.                    Mobycon voerde samen met enkele andere internationale bureaus voor                    de Europese Commissie een studie uit naar ‘e-safety applications for                    cyclists’. Het bureau inventariseerde Europabreed alle in ontwikkeling                    zijnde toepassingen van ICT voor verbetering van de fietsveiligheid.                   Martijn van de Leur geeft ons een Tour d’ horizon van nabije en verder                   weg gelegen toepassingen. 12.00 uur    De intelligente fiets en het intelligente kruispunt                    Stefanie de Hair - Buijssen, projectleider TNO                    TNO, Roessingh en de Fietsersbond hebben in opdracht van het                    Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) een intelligente fiets                     ontwikkeld die de fietser voorziet van informatie over achteropkomend                    verkeer en mogelijk gevaar van voren, via trillingen in stuur en zadel,                    feedback in de aandrijving en een display. Verder werkt TNO werkt aan                     het intelligente kruispunt, waarbij sensoren in voertuigen en systemen                    langs de weg het gedrag van fietsers registreren en doorgeven aan                    naderende voertuigen. Stefanie de Hair laat ons aan de hand van beelden                    en videos’ zien hoe het werkt. 12.20 uur    Slotdebat met de sprekers onder leiding van Koos Louwerse 12.45 uur    Lunch 13.30 uur    Demonstratie innovatieve kruispunt en slimme fiets                    Olaf op den Camp, projectleider TNO                    Op het innovatieve kruispunt zal het concept van ‘cooperative safety’                    worden gedemonstreerd. Het innovatieve kruispunt bevat sensoren                    die continu en nauwkeurig de verkeersbewegingen van individuele                    gemotoriseerde voertuigen, fietsers en voetgangers in kaart                    brengen. Deze informatie wordt draadloos aangeboden aan                    voertuigen en fietsers die het innovatieve kruispunt naderen. TNO                    demonstreert hoe een auto met deze informatie ‘om de hoek’ kan                    kijken. Ook laat TNO zien hoe de slimme fiets  van deze informatie                    gebruik maakt om de fietser te waarschuwen voor een naderende                    auto. 
  • Het totaal aantal deelnemers was ca. 95. 71 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. 16 deelnemers vonden de bijeenkomst zeer nuttig voor hun werk, 49 deelnemers redelijk nuttig en 6  deelnemers weinig nuttig. Als waardering voor bijeenkomst gaven de deelnemers gemiddeld het rapportcijfer 7,1.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2015'
Submenu openen

Symposium Fiets en ITS: nieuwe impulsen voor fietsveiligheid

Scroll naar boven