Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations januari 2016

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations januari 2016

Datum: 26-1-2016, 10:00 - 13:00
Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22 Utrecht
Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations en lid zijn van het intranet "Fietsparkeercommunity'.
  • Voorlopige Agenda: 10:00 uur: Opening en welkom 10:05 uur: Actuele zaken Terugkoppeling stuurgroep Actieplan Fietsparkeren door Eugene van de Poel (VNG). Hoe staat het met de uitvoering van de TweedeKamerMotie over de kostenverdeling? Ontwikkelingen bij gemeenten over financering stationsstallingen 10:40 uur: Workshop professionalisering opdrachtgeverschap fietsparkeren Bij dit agendapunt willen we de resultaten presenteren uit het onderzoek hoe het opdrachtgeverschap fietsparkeren door gemeenten wordt ingevuld. Tijdens deze workshop willen we de belangrijkste aspecten in beeld brengen, inclusief de verbeterpunten voor verdere professionalisering opdrachtgeverschap fietsparkeren. Toelichting: Fietsparkeren is hot, en niet alleen in stationsomgevingen. Ook in de stadscentra is steeds meer aandacht voor het op een goede wijze inpassen van de fiets. Op dit moment ontbreekt het gemeenten echter vaak aan hulpmiddelen om goede afwegingen te maken in het proces voor de realisatie, exploitatie en het beheer van fietsparkeervoorzieningen. Bovendien is veelal sprake van een versnippering van bevoegdheden en middelen tussen de betrokken partijen. De trend is dat gemeenten meer de regierol op zich moeten of willen nemen. Om die rol in te vullen is professionalisering van het opdrachtgeverschap nodig zodat: de kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen en -diensten verder geoptimaliseerd kunnen worden; meer inzicht wordt verkregen in de kosteneffectiviteit van maatregelen; meer grip ontstaat op het maatschappelijk vraagstuk omtrent fietsparkeren. CROW-Fietsberaad heeft de ambitie om de reeds aanwezige kennis en de goede voorbeelden op het gebied van het fietsparkeren te verzamelen, te verrijken en te delen. Daartoe is zij het project “Professionalisering opdrachtgeverschap fietsparkeren” gestart. Als start van het project wordt op dit moment bij zes gemeenten (Amsterdam, Helmond, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Zwolle) een inventarisatie gemaakt van de huidige werkwijze van exploitatie en het beheer van fietsparkeervoorzieningen. De resultaten uit de inventarisatie wil CROW-Fietsberaad graag delen met de gemeenten die zijn bevraagd alsook met andere gemeenten waar de fiets een hot item is. Hierbij wordt u uitgenodigd om op dinsdag 26 januari deel te nemen aan een workshop van 10.00 tot 13.00 uur bij CROW in Utrecht. Naast de beleidsmedewerkers en fietsregisseurs worden ook betrokkenen vanuit de afdeling inkoop nadrukkelijk uitgenodigd om aan de workshop deel te nemen. 13:00 Einde Wij zorgen voor broodjes na afloop van de workshop!

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2016'
Submenu openen

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations januari 2016

Scroll naar boven