Afstemmingsoverleg Fietsparkeren bij stations 5 september 2017

Afstemmingsoverleg Fietsparkeren bij stations 5 september 2017

Datum: 5-9-2017, 10:00 - 13:00
Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22 Utrecht (derde verdieping)
Het 'afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations' is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations
  • Agenda Uitvoeringsprogramma doelstelling 4 uit de Tour de Force:  "Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets" Terugkoppeling Werkgroep Uitvoering Bestuursakkoord Fietsparkeren van 4 sept Rondje Regionale Plannen van Aanpak Bestuursakkoord Innovatieprogramma Fietsparkeren bij Stations Start werkgroep governance Dashboard deur-2-deur (onder voorbehoud) Rondje lokale ontwikkelingen Ad1: 'Wegkapitein' Conny Broeyer (ministerie IenM) geeft een toelichting op het uitvoeringsprogramma voor deze doelstelling uit de Nationale Agenda Fiets Ad3: In het bestuursakkoord is afgesproken dat provincies en regio's een eigen aanpak uitwerken. Hoe staat het er mee en wat zijn de ervaringen? Ad 4 en ad 5: In het kader van bestuursakkoord is afgesproken een tweetal werkgroepen in te stellen. Ten eerste een team dat een innovatiegrogramma van onderzoeken en experimenten opstelt om fietsparkeerruimte effcienter te benutten. Er ligt een eerste voorstel. Otto van Boggelen geeft een toelichting.  Daarnaast wordt een werkgroep ingesteld, die aan de slag gaat met governance-zaken: hoe zorgen we voor structurele financiering van het fietsparkeren bij stations en een efficiente aansturing? Conny Boeyer (ministerie IenM) geeft een toelichting. Ad 6: Op verzoek van het ministerie ontwikkelt CROW een dashboard voor de kwaliteit van deur-tot-deur-verplaatsingen. De fiets maakt daar (natuurlijk) ook onderdeel van uit. Presentatie onder voorbehoud. Ad 7: Rondje lokale ervaringen met ontwikkelingen fietsparkeren bij stations. Wij zorgen voor een broodje.    

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2017'
Submenu openen

Afstemmingsoverleg Fietsparkeren bij stations 5 september 2017

Scroll naar boven