PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers

PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers

Organisator: CROW
Datum: 7-11-2017, 13:00 - 16:30
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3508 TH Utrecht
Op dinsdag 7 november organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met diverse organisaties een PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers.
  • Het maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. Wilt u op de reservelijst komen stuur dan een e-mail naar fietsberaad@crow.nl    Drukte op fietspaden, lange wachtrijen voor verkeerslichten. We zien het steeds meer. En de prognoses wijzen erop dat de groei van het fietsgebruik doorzet. Als we de voordelen van de fiets willen benutten, moeten we daar ook de ruimte voor creëren. En dat vergt soms de nodige creativiteit. Gelukkig is er dan ook een aantal organisaties voortvarend aan de slag om innovaties te beproeven in de praktijk. De koplopers van enkele pilots leggen tijdens deze PILOT-FABRIEK hun ideeën op tafel en gaan daarover graag in gesprek met de deelnemers.    Het doel van de PILOT-FABRIEK is drieledig: • Het delen van kennis over deze pilots met de vakwereld. • Het voeden van de koplopers met suggesties/tips om de pilots (verder) uit te werken. • De mogelijkheid bieden aan andere organisaties om aansluiting te zoeken bij de pilots, of om initiatieven met elkaar te verbinden.   Pilots De pilots komen onder andere voort uit het uitvoeringsprogramma van de doelstellingen ‘Meer ruimte voor de fiets in de steden’ & ‘Minder fietsslachtoffers’ van de Tour de Force en het project 'Drukte op fietspaden'. Wat kunt u zoal aan pilots verwachten:   De gemeente Amsterdam over de doorontwikkeling van hun Storymap 'Ontwerpen naar gebruik' (prijswinnaar innovatieprijs Tour de Force) De gemeente Houten denkt graag met u na over het E-fietsproof maken van de fietsinfrastructuur. De gemeente Rotterdam werkt aan nog meer innovatieve maatregelen bij verkeerslichten. Hoe staat het met de ontwerpmethodiek van Verkeer in de Stad? Kunnen we (groepen) wielrenners op de rijbaan faciliteren? De Nederlandse Tour Fiets Unie gaat daarover graag in gesprek met de deelnemers. Een tool die helpt bij de prioritering van nieuwe fietsverbindingen? De gemeente Amsterdam heeft er een in ontwikkeling. Ontwikkelingen om de doorstroming voor fietsers op kruispunten te verbeteren? De gemeente 's-Hertogenbosch vertelt u daar graag meer over.   Programma  12.30 uur            Inloop  13.00 uur            Opening PILOT-FABRIEK door Wim van Tilburg 13.05 uur            De fietser in de praktijk door Ton Hesselmans en Wim van Tilburg 13.15 uur            Korte pitch per pilot 3 Rondes werkbankgesprekken per pilot met koplopers en geïnteresseerde deelnemers. 13.45 uur            Ronde 1 14.15 uur            Pauze 14.30 uur            Ronde 2 15.10 uur            Ronde 3 15.40 uur            Terugblik door Eliane Gerrits en afsluiting door Wim van Tilburg 16.00 uur            Napraten met een drankje Doelgroep Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor medewerkers van overheden. Ook welkom zijn adviseurs, medewerkers van maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers die actief zijn op het gebied pilots op bovengenoemde thema’s. Er is echter plek voor maximaal 80 deelnemers, en bij teveel aanmeldingen wordt voorrang gegeven aan medewerkers van overheden.       

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2017'
Submenu openen

PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers

Scroll naar boven