Regiobijeenkomst Fietsstraten Oost-Nederland

Regiobijeenkomst Fietsstraten Oost-Nederland

Datum: 18-4-2017, 12:30 - 17:00
Locatie: Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
Op dinsdagmiddag 18 april a.s. organiseert het ROV Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?
  • Op steeds meer plaatsen in Nederland worden fietsstraten aangelegd, maar de variatie in vormgeving is aanzienlijk. Gemeenten hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting van fietsstraten. Daarom heeft CROW-Fietsberaad een eerste inventarisatie uitgevoerd van fietsstraten in Nederland. Op basis daarvan is in november 2016 een discussienotitie uitgebracht over fietsstraten binnen de kom, met voorlopige conclusies en aanbevelingen. In 2017 vindt aanvullend camera- en enquête-onderzoek plaats. CROW-Fietsberaad wil de discussienotitie graag presenteren en bespreken tijdens enkele regionale bijeenkomsten met gemeenten. Programma Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst worden de voorlopige conclusies en aanbevelingen over de inrichting van fietsstraten toegelicht door CROW-Fietsberaad. Tijdens het tweede deel zijn er vier tafels beschikbaar waar vier concrete cases besproken kunnen worden. CROW-Fietsberaad roept gemeenten op zelf een case in te brengen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, dan kunt u dit tot uiterlijk 10 april a.s. kenbaar maken via deze link. Als derde onderdeel van het programma zullen we gezamenlijk een praktijkbezoek brengen aan een fietsstraat in Zwolle (op loopafstand van het Provinciehuis). In het vierde onderdeel koppelen we plenair de workshoprondes terug en ronden we de bijeenkomst om uiterlijk 17.00 uur af. Locatie? De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 april a.s. van 12.30 uur tot 17.00 uur in het Provinciehuis in Zwolle. Vanaf 12.00 uur wordt u een inlooplunch aangeboden. Voor wie? De primaire doelgroep voor de bijeenkomst zijn ontwerpers/ontwerp-opdrachtgevers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij decentrale overheden en/of partners van ROV Oost-Nederland. Bij een te groot aantal aanmeldingen krijgt de primaire doelgroep voorrang.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven