Tweede bijeenkomst kopgroep Huur- en deelfiets-initiatieven

Tweede bijeenkomst kopgroep Huur- en deelfiets-initiatieven

Datum: 31-1-2017, 14:00 - 16:30
Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Dit is de tweede bijeenkomst van de kopgroep 'Huur- en deelfietsinitiatieven'. De bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor overheden die huur- en deelfietssystemen willen initiëren, faciliteren en/of ondersteunen.
  • Op diverse plekken in Nederland ontstaan plannen en initiatieven voor huur- en deelfietssystemen. Dit gebeurt niet gecoördineerd en ook is onduidelijk welke initiatieven dit (precies) betreft. Decentrale overheden zijn zoekende naar hun rol. Zij ervaren het als een belemmering dat ze geen zicht hebben op de mogelijkheden die ze zelf hebben om deze initiatieven te initiëren, faciliteren en/of ondersteunen. Om deze belemmering aan te pakken heeft de Tour de Force de kopgroep  Huur- en deelfiets-initiatieven formeren. Het doel van de kopgroep Huur- en deelfiets-initiatieven is om inzicht te verschaffen in de drempels en kansen voor fietsdeelsystemen, de mogelijkheden die er zijn in de markt van deelfietssystemen en om te komen tot adviezen voor decentrale overheden die een dergelijk systeem willen realiseren. Hiertoe wordt gestart met een inventarisatie van alle bestaande initiatieven, maar ook van de kansen en drempels voor fietsdelen in Nederland. De adviezen zijn gericht op het wegnemen van deze drempels. Tijdens de eerste sessie werden we door Sven Huysmans ingeleid in de wereld van de fietsdeelsystemen, werden werkkaders aangereikt en haalden we enkele drempels en opportuniteiten op. Tijdens de tweede sessie gaan we als lerend netwerk aan de slag met deze werkkaders en wisselen we voor de verschillende processtappen onderling ervaringen, good practices en aandachtspunten uit. We nodigen overheden die geïnteresseerd zijn in deelname aan de kopgroep uit om zich aan te melden voor deze bijeenkomst. In de periode tot april 2017 zullen ca. 3 bijeenkomsten van de kopgroep plaatsvinden, waarvan de eerste plaatsvond op 6 december 2016 en de tweede gepland staat op 31 januari 2017. De kopgroep wordt ondersteund door Sven Huysmans (New Drive) en Wouter van Iperen (APPM). Voor de kopgroep zijn we blijvend op zoek naar zoveel mogelijk huur- en deelfietsinitatieven. Kent u nog nieuwe initiatieven? Wij vernemen het graag. Klik hier om huur- en deelfietsinitiatieven te mailen naar  Wouter van Iperen (APPM) De Tour de Force is dé fietsagenda van de gezamenlijkeoverheden in Nederland. Binnen de Tour de Force wordt gewerkt in ploegen. Iedere ploeg pakt een eigen onderwerp bij de kop. De kopgroep fietsverhuursystemen is een initiatief van de Ketenploeg binnen de Tour de Force. Binnen de kopgroep zal de focus liggen op fietsdeelsystemen. Zie ook www.TourdeForce2020.nl

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2017'
Submenu openen

Tweede bijeenkomst kopgroep Huur- en deelfiets-initiatieven

Scroll naar boven