Werksessies 'Verder met de deelfiets'

Werksessies 'Verder met de deelfiets'

Organisator: CROW
Datum: 2-11-2017, 15:00 - 19:00
Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Deze werksessies zijn bedoeld voor overheden en marktpartijen die op korte termijn aan de slag willen met deelfietsen. Enerzijds door het ontwikkelen van gemeentelijk deelfietsenbeleid, anderzijds door het opzetten van een open standaard.
  • Het ministerie van IenM en CROW-Fietsberaad organiseren op 2 november enkele werksessies over de deelfietsen. De werksessies maken onderdeel uit van de Tour de Force, de nationale agenda Fiets.  De deelfiets staat volop in de belangstelling. Er gaat geen week voorbij, of er wordt wel een nieuw deelfiets-initiatief gelanceerd. Daarnaast worstelen gemeenten met de vraag hoe ze moeten omgaan met deze ontwikkelingen: omarmen of reguleren. Tijdens de werksessies willen we concrete stappen maken op een tweetal aspecten: Het gemeentelijk deelfietsenbeleid: wat zijn de doelen en welke instrumenten heeft een gemeente om deze doelen te realiseren? De open standaard voor deelfietsen: hoe zorgen we ervoor dat de mobilist van de toekomst met één account gebruik kan maken van deelfietsen van verschillende aanbieden? Met een mooi woord: interoperabiliteit. Voor beide aspecten willen we voortborduren op onderzoeken die de gemeente Amsterdam momenteel laat uitvoeren. Daarnaast willen we aandacht besteden aan de verschillende deelfietspilots en de ervaringen die tijdens Velocity zijn opgedaan met het living lab "Velocity Bike Passpartout". Programma -1- Welkom en toelichting op programma (15.00-15.10 uur) Wat moet er in een (gemeentelijk) deelfietsbeleid staan? Hoe ziet een open-standaard voor interoperabiliteit eruit? En wie moet dit maken? In welke regio's gaan we aan de slag? -2- Pitches (15.10-16.00 uur) Wat wil de klant,? Resultaten enquête Fietsersbond (Wim Bot)  - 5 min. -  Ingrediënten voor (gemeentelijk) deelfietsbeleid (Sven Huysmans, APPM)  - 10 min. - Introductie deelfietsaanbieder over wat de kansen en bedreigingen zijn voor deelfietsaanbieders in NL, open standaarden, doel en resultaat testcase op Velocity (Michel Willems, Bimbimbikes)  - 10 min. - Presentatie Verkenning Interoperabiliteit deelfietsen in opdracht van de G4. Varianten voor het bereiken van interoperabiliteit van deelfietsen en de voor- en nadelen daarvan. (Dirk-Jan de Haan, Enigma)  - 20 min. - -3- Eerste ronde werksessie (16.00-16.30 uur) In gemengd samengestelde groepen wordt verkend hoe gemeenten aankijken tegen beleid op deelfietsen en interoperabiliteit, en wat voor aanbieders nodig is om een interoperabel systeem op te zetten in enkele regio’s. De groepssamenstelling is heterogeen met voorlopende overheden, marktpartijen (deelfietsaanbieders en vervoerders) en andere geïnteresseerde partijen.   PAUZE (met hapje en drankje) (16.30-17.00 uur) - pitch Jasper Homrighausen van Groningen Bereikbaar over Bikeshare 050 - 10 min. - -4- Tweede ronde werksessie (17.00-17.45 uur) In homogene groepen van enerzijds marktpartijen (deelfietsaanbieders en vervoerders) en anderzijds overheden. Overheden hebben het over wat er in een (gemeentelijk) deelfietsbeleid moet komen te staan, inclusief wensen of voorwaarden t.a.v. interoperabiliteit. Deelfietsaanbieders en vervoerders gaan het hebben over het komen tot een open-standaard (Hoe ziet een open-standaard voor interoperabiliteit eruit? En wie moet dit maken?) en wensen of voorwaarden tav gemeentelijk beleid.   -5- Derde ronde werksessie (17.45-18.30 uur)   Uitwisselen van conclusies in de heterogene groepen en uitwerken in voorstel tot intentieovereenkomst. Pilot Amsterdam Pilot Maastricht Pilot in regio X? Case Bikeshare 050 -6- Afsluiting (18.30-19.00 uur)    De werksessies zijn in de eerste plaats bedoeld voor overheden die concreet aan de slag willen met hun deelfietsenbeleid. Daarnaast zijn marktpartijen, die zich actief willen inzetten voor een open standaard  welkom. Graag tot 2 november, Conny Broeyer, ministerie IenM Otto van Boggelen, CROW-Fietsberaad.  

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven