Kennissessie ‘Doorbreken Barrières’

Kennissessie ‘Doorbreken Barrières’

Organisator: Tour de Force, doel 3 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes'
Datum: 23-1-2018, 14:00 - 15:00
Locatie: CROW locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (3e etage, tegenover NH-hotel)
Bij de planning en aanleg van (snelle) fietsroutes stuiten we op diverse fysieke barrières. We werken aan inzichten in hoe gerichter en beter contact en samenwerking gezocht kan worden tussen partijen en delen in deze kennissessie inzichten uit Brabant.
  • Vanuit doel 3 ‘Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes’ werken we binnen de Tour de Force onder leiding van wegkapitein Reindert Augustijn aan de aanleg van fietsroutes en bijbehorende voorzieningen. In het Uitvoeringsprogramma dat we voor dit doel opgesteld hebben, zijn binnen vijf overkoepelende thema’s in totaal 13 kopgroepen geformeerd, waarin gewerkt wordt aan pilotprojecten, instrumenten en het ontwikkelen en delen van kennis. Eens per drie maanden komt het kernteam van doel 3 bijeen, bestaande uit overheden en belangenorganisaties die actief zijn rondom dit thema. Op gezette tijden betrekken we ook marktpartijen, actief betrokkenen bij de Tour de Force of andere geïnteresseerden bij ons thema. We organiseren hiervoor onder andere diverse kennissessies. Kennissessie ‘Doorbreken Barrières’ op dinsdag 23 januari 2018 (14.00-15.00u, CROW/KPVV Utrecht) Bij de planning en aanleg van (snelle) fietsroutes stuiten we op diverse plekken op fysieke barrières. Een aantal van die barrières kan in samenspraak met bijvoorbeeld gemeenten of grondeigenaren geslecht worden, Voor andere, vaak grotere barrières, leidt dat tot problemen, tegenstrijdige belangen die niet of moeilijk met elkaar te verenigen zijn, vertraging in de aanleg of vertraging tijdens de fietsrit bij gebruik. Dit vraagt extra aandacht. Binnen doel 3 werken we aan inzichten in hoe we gerichter en beter contact en samenwerking kunnen zoeken met partijen als Rijkswaterstaat, Prorail en Waterschappen rondom de aanleg van toekomstige (snelle) fietsroutes en bij de afstemming van werkzaamheden die de doorfietsbaarheid tijdelijk of langdurig belemmeren. Graag nodigen we u uit voor de Kennissessie over het ‘Doorbreken van Barrières’. Roger Heijltjes van de Provincie Noord-Brabant is als trekker van de kopgroep bezig met dit thema en neemt u graag mee in het proces dat in Brabant doorlopen is rondom het doorbreken van Barrières bij snelle fietsroutes. De provincie Noord-Brabant werkt aan een snelfietsroutenetwerk tussen de Brabantse steden. Een aantal van deze snelfietsroutes loopt parallel aan het spoor. Dit stelt eisen aan de snelfietsroute, met name daar waar een spoorwegovergang wordt gekruist. In opdracht van de provincie heeft Movares een proces gefaciliteerd waarin de trekkers van snelfietsroutes en ProRail gezamenlijk de problemen hebben geïnventariseerd en hebben gezocht naar oplossingen. Tijdens de bijeenkomst deelt Otto de Rooij van Movares de inhoudelijke en procesmatige resultaten van deze verkenning. We gaan vervolgens graag met alle aanwezigen in gesprek aan de hand van de presentatie.    Doelgroep Deze bijeenkomst is bedoeld voor overheden (gemeenten, provincies, vervoerregio’s, Rijksoverheid), maar ook voor adviseurs die zich bezig houden met (snelle) fietsroutes.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven