Tour de Force: Kennissessie nieuwe vormen van financiering & ‘Sneak Peak’ Wayfinding snelle fietsrou

Tour de Force: Kennissessie nieuwe vormen van financiering & ‘Sneak Peak’ Wayfinding snelle fietsroutes

Organisator: Tour de Force, doel 3
Datum: 26-6-2018, 13:00 - 14:30
Locatie: CROW, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Binnen doel 3 van de Tour de Force 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes' ontwikkelen en delen we kennis over de aanleg van fietsroutes en financiering daarvan. Deze kennis delen we in kennissessies.
  • Deze kennissessie besteden we aandacht aan de volgende twee onderwerpen: Nieuwe vormen van financieren: Een integrale werkwijze kan leiden tot een meer integrale wijze van bekostigen van projecten, waarbij de fiets als integraal onderdeel van de bereikbaarheidsoplossing wordt gezien of als middel voor een ander doel kan worden ingezet. In opdracht van doel 3 van de Tour de Force brengt Rebel Group in kaart hoe binnen provincies gewerkt wordt. Martin van der Does de Bye neemt ons mee in zijn bevindingen bij 6 provincies: bekijken zij bereikbaarheid integraal (op basis van knelpunten of knooppunten) en modaliteit overstijgend? Kijken provincies ook breder dan alleen mobiliteit? Als dat niet het geval is: is hier bereidheid toe? Met elkaar reflecteren wij op de inventarisatie van Martin en blikken we vooruit op kansen naar aanleiding van de inventarisatie. ‘Sneak Peak’ Wayfinding snelle fietsroutes: In Brabant (en in samenwerking met andere provincies en partijen) wordt volop gewerkt aan goede ‘Wayfinding’ voor snelle fietsroutes. Binnen het Europese CHIPS project en in samenwerking met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), is een pilot gehouden op 650 meter van de snelfietsroute in Tilburg. Na de zomer vindt vervolgonderzoek plaats  over 18 km op de demonstratieroute Waalwijk-Tilburg. Op 13 september a.s. organiseert de provincie Brabant met partners de ‘Cycling Highway Academy Wayfinding’. Tijdens de kennissessie op 26 juni a.s. geeft projectleider Ewoud Vink ons alvast een ‘Sneak Peak’. Ewoud neemt ons mee in het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is rondom de ontwerpen van Wayfinding en de onderzoeksopzet van de pilot en de demonstratieroute. Deelname aan de kennissessie is kosteloos, maar vol = vol.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Relevantie

Terug naar '2018'
Submenu openen

Tour de Force: Kennissessie nieuwe vormen van financiering & ‘Sneak Peak’ Wayfinding snelle fietsrou

Scroll naar boven