Tour de Force bijeenkomst voor F10 en wegkapiteins

Tour de Force bijeenkomst voor F10 en wegkapiteins

Organisator: Tour de Force
Datum: 15-5-2018, 13:00 - 16:30
Locatie: Gemeente kantoor Den Haag te Den Haag
Op dinsdag 15 mei a.s. vindt op het gemeentekantoor in Den Haag een besloten bijeenkomst plaats voor de fietsambtenaren van de F10-steden en de wegkapiteins van de Tour de Force.
  • Op dinsdag 15 mei a.s. vindt op het gemeentekantoor in Den Haag een besloten bijeenkomst plaats voor de fietsambtenaren van de F10-steden en de wegkapiteins van de Tour de Force. De (besloten) bijeenkomst is van 13.00 - 16.30 uur. Voorafgaand aan de meeting is er een excursie: Rina Adriani van de gemeente Den Haag leidt de deelnemers rond langs en door de gratis bewaakte fietsenstallingen in het winkelgebied en legt uit welke acties de gemeente samen met andere partners onderneemt om het gebruik van deze stallingen met allerlei acties te stimuleren. Om 13.00 uur starten we met de andere drie blokken: vanuit de F10-steden: presentatie van de resultaten van enkele pilots (zie overzicht in bijlage; graag checken en verbeteringen/aanvullingen/wijzigingen aan mij doorgeven) vanuit de wegkapiteins: delen en bespreken van nuttige kennis en informatie uit hun Tour de Force programmathema met elkaar: vragenronde en voorbereiding van de agenda van het bestuurlijk overleg van de (nieuwe) F10-wethouders met elkaar, de Tourleiding en mogelijk ook met de Staatssecretaris, op 21 juni ’s ochtends tijdens het Nationaal Fietscongres in Rotterdam   De eerste twee blokken lopen door elkaar heen: we wisselen presentaties van F10-steden en wegkapiteins met elkaar af. Op het programma staan in ieder geval: Jacqueline Pieters, Den Haag: Succesvolle aanpak fietseducatie op scholen in achterstandswijken. Inge Molenaar en Rina Adriani, Den Haag: Maatregelen en acties om het gebruik van de gratis bewaakte stallingen te stimuleren. Jaap Valkema, Groningen: Aanpak en acties van het Flitsteam Fietsparkeren. Otto van Boggelen, wegkapitein Ruimte voor de fiets: Onderzoek naar doelgroepgerichte sturing van fietsparkeren in stadscentra (o.a. Amsterdam). Leidraad gemeentelijk deelfietsenbeleid. Conflicten tussen fietsers en voetgangers in centrumgebieden (Utrecht en Groningen). Reindert Augustijn, wegkapitein Regionale routes: Pilot MKBA Fiets (o.a. Zaltbommel - Den Bosch) Pilot met nieuwe vormen van financieren (belangstelling?) Pilots stimuleren gebruik snelfietsroutes (Amersfoort, Enschede, Zwolle) Conny Broeyer, wegkapitein Fiets in de keten: Informatie uit de lopende pilots. Hugo van der Steenhoven, wegkapitein Stimuleren fietsgebruik: Alle kinderen een fiets (o.a. met ANWB). Op alle scholen het fietsexamen (met VVN, Fietsersbond en ANWB) Preventiecoalitie met gezondheidssector (Rotterdam en Zwolle). Mojgan Yavari, wegkapitein Fietsdiefstal: Stand van zaken fietsdiefstalbeleid in steden. Rick Lindeman, wegkapitein Fietsdata en -kennis: Stand van zaken ontwikkeling landelijke data-infrastructuur. Sietze Faber of Marco van Burgsteden, namens wegkapitein Fiets in Omgevingsvisies: Whitepaper Fiets in Omgevingsvisie. Monique Verhoef, namens ministerie I&W: Opzet werkgeversnetwerk en regionale fietsambassadeurs Een hoop bijdragen, dus zijn het telkens korte presentaties met aansluitend vragen/discussie. Uiteraard zit er een ruime pauze in om te netwerken. In het derde blok willen we de agenda voorbereiden van het bestuurlijk overleg van de (nieuwe) F10-wethouders met elkaar, de Tourleiding en mogelijk ook met de Staatssecretaris (nog onzeker): wat willen we dat ze met elkaar bespreken; welke afspraken willen we dat ze met elkaar maken? We sluiten af met een vragenronde en eindigen om 16.30 uur.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Relevantie

Terug naar '2018'
Submenu openen

Tour de Force bijeenkomst voor F10 en wegkapiteins

Scroll naar boven