Ouderen en Verkeersveiligheid

Ouderen en Verkeersveiligheid

Organisator: KennisnetwerkSPV
Datum: 11-12-2019, 09:30 - 16:00
Locatie: Muntgebouw Utrecht
Op 11 december vindt de bijeenkomst Ouderen en verkeersveiligheid plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Op deze dag komen o.a. de volgende vragen aan de orde: Hoe staat het met de verkeersveiligheid van ouderen? Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek? Welke risico-factoren zijn specifiek voor ouderen en hoe kan je daarmee rekening houden bij het maken van risico-analyses en de selectie van maatregelen? Wat ervaren de ouderen zelf als verkeersdeelnemer?
 • Deze bijeenkomst is speciaal voor beleidsmedewerkers en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij dit thema. Op de dag wordt het thema van verschillende kanten belicht.

  Programma
  Voorlopig programma voor de SPV-bijeenkomst over Ouderen en Verkeersveiligheid op 11 december in het Muntgebouw, Leidseweg 90 Utrecht.
   
  09:30 Inloop
  10:00 Het Strategisch Plan Verkeerveiligheid 2030; Wim van Tilburg, Kennisnetwerk SPV, CROW
  10:15 Hoe staat het met de verkeersveiligheid van ouderen? Ragnhild Davidse, Kennisnetwerk SPV, SWOV.
  Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek? Welke risico-factoren zijn specifiek voor ouderen en hoe kan je daarmee rekening houden bij het maken van risico-analyses en de selectie van maatregelen?
  10:40 Vanuit de oudere zelf bekeken.
  Wat ervaren de ouderen zelf als verkeersdeelnemer. Mobiliteit en de kwaliteit van leven van de oudere. Wat leren diverse recente onderzoeken daarover?
  11:00 Seniorproof Wegontwerp, Frans Heijnis CROW
  Hoe houd je bij de inrichting van de infrastructuur rekening met de oudere verkeersdeelnemer en met verkeersdeelnemers met een beperking?
  11:15 Pitches voor deelsessies
  11:20  Koffiepauze
  11:40 Deelsessies:
  -    Hoe houd je rekening met de veiligheid van de (oudere) voetganger’?
  -    Veilig rijden op scootmobiel; wat is daarvoor nodig?
  -    Doortrappen; ervaringen van dit project over het stimuleren van fietsen door ouderen.
  -    Samen stilstaan bij rijden; VVN en CBR bieden zelfscan voor senior automobilisten aan.
  12:30 Lunch
  13:15 Onderzoek onder professionals in zorg en welzijn over  veilige mobiliteit; Lisa Delmee, BeterOud /Vilans
  13:35 De Rotterdamse Aanpak; Lara Weber, gemeente Rotterdam.
  13:50 Pitches deelsessies
  14:00  Deelsessies:
  -    Regie op eigen mobiliteit. Nu en in de toekomst.
  -    Het inrichten van een nieuwe woonwijk met meespraak van de Raad van Ouderen in Nijmegen
  -    Wat kunnen private partijen bijdragen aan veilige mobiliteit van ouderen?
  -    Hoe houd je rekening met de veiligheid van de (oudere) voetganger?  
  14:40 Theepauze
  15:00 Plenair gesprek over de rol die gemeenten hebben bij het bevorderen van de mobiliteit en de verkeersveiligheid van ouderen en mensen met een beperking.
  15:30 Hoe kan de techniek helpen?
  16:00 Afsluiting

Relevantie

Scroll naar boven