Kenniscafé - Aanpak drukke fietsstromen

Kenniscafé - Aanpak drukke fietsstromen

Organisator: CROW Fietsberaad & Tour de Force
Taal: Nederlands
Datum: 18-5-2021, 10:00 - 12:00
Locatie: Online via Zoom
De Zoom-link ontvangt u 1 week voor de bijeenkomst plaatsvindt.
Latere inschrijvingen ontvangen deze 1 dag voor de bijeenkomst.
Vooral in steden pakken steeds meer mensen de fiets. Een gunstige ontwikkeling, die gemeenten ook weer voor nieuwe uitdagingen stelt. CROW-Fietsberaad organiseert in het kader van de Tour de Force een Kenniscafé over de aanpak van drukke fietsstromen.
 • In dit kenniscafé staat centraal welke praktische kennis wordt ontwikkeld voor beleidsmakers en ontwerpers om hen te helpen bij de aanpassing van de fietsinfrastructuur, aan grote fietsstromen met het oog op de vergrijzing en de toename van diversiteit aan gebruikers.

  Adviesbureau Antea Group presenteert de eerste bevindingen van een inventarisatie naar drukke fietsstromen.  Welke gevolgen heeft het massale fietsgebruik voor voetgangers, fietsers onderling en het gemotoriseerde verkeer?  Hoe kunnen gemeenten hier grip op krijgen?
  Denk aan: meetmethodes voor dataverzameling over fietsers, tools om kruispunten te modelleren, etc.

  Daarnaast presenteren we een nieuw instrument voor het bepalen van de breedte van fietspaden. Want hoe bepaal je hoe breed een fietspad moet zijn? De huidige CROW-richtlijnen bieden houvast, maar zijn zwart-wit: de breedte voldoet of niet. Om wegbeheerders te helpen met meer maatwerk voor rustige of juist drukke fietspaden, introduceert CROW-Fietsberaad het instrument ‘labelsysteem’.
  Hierover is meer te lezen in de 'Discussienotitie: Breedtelabels voor fietspaden'. De tool zelf is hier te vinden.


  Programma

  10.00  -  Welkom en toelichting op de vraagstelling door Mark van Gurp (CROW-Fietsberaad)
  10.10  -  Toelichting op de eerste bevindingen inventarisatie beschikbare kennis en tools drukke fietsstromen door Jacob Tiellemans en Robert Coffeng Antea Group
  10.30  -  Vragen, stellingen en gesprek over de inventarisatie

  10.50  -  Pauze

  11.00  -  Toelichting op het labelsysteem voor de breedte van fietspaden
  11.20  -  Vragen, stellingen en gesprek over het labelsysteem voor de breedte van fietspaden.
  11.50  -  Vervolg vanuit Tour de Force/CROW-Fietsberaad
  11.55  -  Afronding

Relevantie

Scroll naar boven