Kenniscafé - Fietsdata (Deel 1)

Kenniscafé - Fietsdata (Deel 1)

Datum: 20-4-2021, 10:00 - 11:30
Locatie: Online via Zoom
Het jaar 2021 wordt een belangrijk jaar rond het thema fietsdata. Na het ontwikkelen van verschillende initiatieven staat nu het structureel en gezamenlijk inwinnen, visualiseren en bewerken tot informatie centraal. Een serie kenniscafés zal de organisatie behandelen, praktijkvoorbeelden geven en de inbedding van fietsdata in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Dit is het eerste kenniscafé in deze serie.
 • In dit eerste kenniscafé kijken we hoe rijk en regio samen stappen maken in het ontwikkelen van initiatieven rondom data.

  Nathan Hooghof van de provincie Noord Brabant zal toelichten hoe de gezamenlijke overheden in het kader van het Landelijk Dataketenoverleg (LDKO) afspraken gaan maken over het structureel en gestandaardiseerd inwinnen, opslaan en bijhouden van verschillende soorten fietsdata.

  Mirjam Borsboom (I&W) en Willem Scheper (Sweco) presenteren samen het plan voor positionering van fietsdata binnen het ministerie van I&W. Ze gaan in op het perspectief vanuit het ministerie, inclusief welke data-items op dit moment prioriteit hebben voor I&W.

  Rick Lindeman van Tour de Force licht vervolgens kort een aantal recente data ontwikkelingen toe, zoals het 'Dataplatform Fiets' en 'Talking Bikes'.

  Joost de Kruijff vertelt daarna hoe dit alles samen kan komen in Cycling ‘intelligence’.
   

  Het exacte programma volgt.

 • Na dit eerste kenniscafé volgen in 2021 nog twee kenniscafés.

  Het eerstvolgende kenniscafé fietsdata zal vóór de zomer plaatsvinden en focussen op een aantal praktijkvoorbeelden. Het laatste kenniscafé in deze serie is in het najaar en zal zich (onder voorbehoud) concentreren op de NTF op hoofdlijnen en haar indicatoren. Hierdoor ontstaat een beeld van wat fietsdata kan opleveren in de nabije toekomst.

Aanmelden

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven