Kenniscafé - Fietsdata (Deel 1)

Kenniscafé - Fietsdata (Deel 1)

Datum: 20-4-2021, 10:00 - 11:30
Locatie: Online via Zoom
Het jaar 2021 wordt een belangrijk jaar rond het thema fietsdata. Na het ontwikkelen van verschillende initiatieven staat nu het structureel en gezamenlijk inwinnen, visualiseren en bewerken tot informatie centraal. Een serie kenniscafés zal de organisatie behandelen, praktijkvoorbeelden geven en de inbedding van fietsdata in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Dit is het eerste kenniscafé in deze serie.
 • Programma

  10:00  -  Opening door Tour de Force
  10:10  -  Presentatie over het Landelijk Dataketenoverleg (LDKO), door Nathan Hooghof (Provincie Noord-Brabant)
  10:30  -  Presentatie over het beleidsplan data binnen het Ministerie I&W, door Mirjam Borsboom (I&W) en Willem Scheper (Sweco)
  10:50  -  Presentatie over verdere ontwikkelingen rondom data binnen Tour de Force, door Rick Lindeman (Tour de Force)
  10:55  -  Tijd voor discussie & vragen
  11:00  -  Pauze
  11:05  -  Presentatie over Cycling 'Intelligence', door Joost de Kruijf (BUas)
  11:25  -  Afronding

 • Na dit eerste kenniscafé volgen in 2021 nog twee kenniscafés.

  Het eerstvolgende kenniscafé fietsdata zal vóór de zomer plaatsvinden en focussen op een aantal praktijkvoorbeelden. Het laatste kenniscafé in deze serie is in het najaar en zal zich (onder voorbehoud) concentreren op de NTF op hoofdlijnen en haar indicatoren. Hierdoor ontstaat een beeld van wat fietsdata kan opleveren in de nabije toekomst.

Relevantie

Scroll naar boven