Kenniscafé - Maatschappelijke effecten en doelgroepen van 'Fiets in de keten'

Kenniscafé - Maatschappelijke effecten en doelgroepen van 'Fiets in de keten'

Organisator: Tour de Force
Taal: Nederlands
Datum: 15-6-2021, 14:00 - 15:30
Tour de Force organiseert op 15 juni een kenniscafé over de resultaten van een recent onderzoek naar de data over ketenverplaatsingen, waarbij een deel van de reis per fiets wordt gedaan. Het onderzoek betrof een data-analyse van het gebruik van de fiets in de keten en literatuurstudie naar de kennis over kosten en baten.
  • Programma

    De onderzoekers van Decisio en Studio Bereikbaar presenteren hun onderzoeksresultaten en aansluitend bespreken we mogelijk vervolgonderzoek en de relevantie voor beleid.

    Roland Kager van Studio Bereikbaar zal eerst ingaan op hun data-onderzoek naar de ketenverplaatsingen per fiets op basis van data uit het Nationaal Mobiliteitspanel. Voor het beleid is het interessant om op basis van de onderzoeksresultaten te kunnen zien welke verschillende typen ketenreizen/ketenreizigers te onderscheiden zijn, en hoe dit gedifferentieerd is naar leeftijd of andere persoonskenmerken en welke meerjarige trend voor ‘fiets-in-keten’ zichtbaar is.

    Daarna zal Martijn Lelieveld van Decisio toelichten wat bekend is over de maatschappelijke effecten van ketenreizen en hoe de beschikbare kennis toegepast kan worden. In het onderzoek is een relatie gelegd met het onderzoek van Studio Bereikbaar en wordt ook aandacht besteed aan de kennis die nog verder te ontwikkelen is en wat daarmee te bereiken valt.

    We nodigen vooral mensen uit die deze data nodig hebben voor beleid en investeringsbeslissingen om mee te praten tijdens dit kenniscafé. Mede op basis van de discussie zal een keuze worden gemaakt voor vervolgonderzoek.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2021'
Submenu openen

Kenniscafé - Maatschappelijke effecten en doelgroepen van 'Fiets in de keten'

Scroll naar boven