Kenniscafé - Maatschappelijke effecten en doelgroepen van 'Fiets in de keten'

Kenniscafé - Maatschappelijke effecten en doelgroepen van 'Fiets in de keten'

Organisator: Tour de Force
Taal: Nederlands
Datum: 15-6-2021, 14:00 - 15:30
Tour de Force organiseert op 15 juni een kenniscafé over de resultaten van recent onderzoek naar de data over ketenverplaatsingen, waarbij een deel van de reis per fiets wordt gedaan, en de kosten en baten daarvan.
  • Programma

    De onderzoekers van Decisio en Studio Bereikbaar presenteren hun onderzoeksresultaten en aansluitend bespreking van mogelijk vervolgonderzoek en relevatie voor beleid.

    Studio Bereikbaar zal eerst ingaan op hun onderzoek naar de ketendata, gedaan op basis van data uit het Nationaal Mobiliteitspanel. Voor het beleid is het interessant om op basis van de onderzoeksresultaten te kunnen zien welke verschillende typen ketenreizen/ketenreizigers te onderscheiden zijn en hoe gedifferentieerd het ketengedrag is naar leeftijd en omstandigheden.

    Daarna zal Decisio toelichten wat bekend is over de maatschappelijke effecten van ketenreizen en hoe de beschikbare kennis toegepast kan worden. In het onderzoek is een relatie gelegd met het onderzoek van Studio Bereikaar en wordt ook aandacht besteed aan de kennis die nog verder te ontwikkelen is en wat daarmee te bereiken valt.

    We nodigen mensen uit om mee te praten, vooral degene die deze data nodig hebben voor beleid en investeringsbeslissingen. Mede op basis van de discussie zal een keuze worden gemaakt voor vervolgonderzoek.

Aanmelden

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2021'
Submenu openen

Kenniscafé - Maatschappelijke effecten en doelgroepen van 'Fiets in de keten'

Scroll naar boven