Kenniscafé - Fietsstimulering

Kenniscafé - Fietsstimulering

Datum: 6-12-2022, 10:00 - 11:30
Locatie: Online via Zoom
Dinsdag 6 december organiseert Tour de Force samen met CROW een digitaal kenniscafé fietsstimulering. We gaan het niet hebben over fietspaden, stallingen of andere ‘harde’ aspecten die cruciaal zijn voor het stimuleren van fietsen. Nee, we gaan het hebben over de ‘zachte’ kant.
 • Samen met STBY en de Designpolitie heeft Tour de Force de Kennisbrochure fietsstimulering gemaakt. Deze brochure laat stapsgewijs zien welke elementen belangrijk zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van een fietsstimuleringsproject. Tijdens het kenniscafé presenteren we de brochure en lichten toe hoe je hem kunt gebruiken om je eigen fietsstimuleringsbeleid te maken. Dat laatste doen we aan de hand van twee voorbeelden uit de praktijk.

  PROGRAMMA
  10.00 – 10.10 Welkom en toelichting op het doel van de bijeenkomst en het programma - Roel Lenoir (Ploegleider Fietsstimulering, Tour de Force)
  10.10 – 10.40 De Kennisbrochure Fietsstimulering, presentatie en toelichting – Geke van Dijk (Strategy Director, STBY)
  10.40 – 11.00 Fietsen naar voetbal, lessen van een pilot bij drie voetbalclubs in Amsterdam – Renske Wories (Projectleider Fietsstimulering, Gemeente Amsterdam)
  11.00 – 11.20 Fietsen naar het werk, zetten we de juiste interventies in? – Roel Lenoir)
  11.20 – 11.30 Afronding en ruimte voor vragen / suggesties – Roel Lenoir

  In onze Tour de Force Kenniscafé’s delen we de resultaten van een project. Maar achter de schermen gebeurt er meer! We geven inzicht in lopende projecten op het gebied van fietsstimulering. Bovendien nemen we jouw ideeën/behoeften daar graag in mee, nu de uitwerking nog niet is afgerond.

  De bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden en partners van Tour de Force. Andere belangstellenden zijn ook welkom. Bij teveel aanmeldingen wordt prioriteit gegeven aan medewerkers van decentrale overheden.

Relevantie

Scroll naar boven