Kenniscafé - Markering op Fietspaden

Kenniscafé - Markering op Fietspaden

Organisator: Tour de Force
Datum: 15-2-2022, 13:00 - 14:15
Locatie: Online via Zoom
Vanuit een aantal provincies en gemeenten is de ambitie uitgesproken om te komen tot een standaard voor markering op fietspaden en deze verder te ontwikkelen tot een landelijke richtlijn. Deze ambitie is omgezet naar een concreet project dat wordt gesteund door de samenwerkingspartners binnen Thema C ‘Hoogwaardig fietsnetwerk’ van de Tour de Force.
 • Markering ondersteunt fietsers in het detecteren/onderscheiden van de grens tussen de fietsverharding, berm of trottoir (in geval van kantmarkering), het attenderen dat fietsers uit tegengestelde richting kan verwachten (in geval van asmarkering)  en in het zien van het wegverloop. Met name in schemer/donker en slechte weersomstandigheden is de zichtbaarheid van het verloop van (brom)fietspaden beperkt. Daarnaast ondersteunt met name kantmarkering fietsers wanneer de blik gefocust is op een tegenligger, om in het perifere blikveld de rand van het fietspad waar te nemen. Duidelijk zichtbare kantmarkering voorkomt daarmee de kans op het van de weg afraken van fietsers of het per ongeluk oprijden van de trottoirband en reduceert daarmee het aantal (eenzijdige) ongevallen en letselslachtoffers.
   
  Door diverse bureaus en op verschillende locaties is onderzoek gedaan naar het toepassen van markering.

  Tijdens dit kenniscafé wordt ingegaan op:
  • De initiële vraag van wegbeheerders (gemeenten, provincies) – ‘Waarom markering toepassen op fietspaden?’
  • De onderzoeksopzet, locaties en resultaten uit de pilotonderzoeken van KeuzeWeg en Loendersloot
  • Eventuele aanpassing van de richtlijnen/aanbevelingen voor markering op Fietspaden
   
  Vervolgens is er ruimte voor vragen en gesprek over dit onderwerp.

Aanmelden

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven