Kenniscafé - Spreiden van fietsstromen

Kenniscafé - Spreiden van fietsstromen

Datum: 8-12-2022, 10:00 - 11:30
Locatie: Online via Zoom
Donderdag 8 december organiseren Tour de Force en CROW-Fietsberaad een digitaal kenniscafé over het ‘Spreiden van fietsstromen’. De groei van het fietsgebruik zorgt ervoor dat het steeds drukker wordt op het fietspad. Het verleiden van fietsers om een andere route te kiezen is een effectieve manier om fietsers te spreiden en drukte op het fietspad te verminderen. In dit kenniscafé presenteren we de resultaten van een onderzoek dat we hebben uitgevoerd om inzichtelijk te maken waarom fietsers fietsen zoals ze fietsen, welke routekeuze ze maken en hoe die (wel of niet) te beïnvloeden is.
 • Binnen Tour de Force werken we oa. aan vraagstukken rondom Fiets in de stad. Ruimte voor de Fiets in de stad én drukte op fietspaden zijn een belangrijk aandachtspunt. De laatste jaren groeit de drukte op het fietspad. Op sommige plekken zijn fietsfiles eerder regel dan uitzondering. Kwetsbare doelgroepen ervaren dit soms als een drempel om deel uit te maken van het verkeer, of ze vermijden bepaalde routes. Daarom zijn we op zoek gegaan naar effectieve manieren om fietsers te (ver)leiden een andere route te kiezen en zo fietsverkeer te kunnen spreiden. We constateerden dat er onvoldoende overzicht is van (goede) voorbeelden én inzicht in motieven van de fietser voor routekeuze. Waar baseert de fietser zijn/haar routekeuze op? En als we interventies plegen om het fietsverkeer te spreiden: wat zijn effectieve manieren? Waarom maken fietsers de keuze voor een bepaalde route? En welke goede (en slechte) voorbeelden zijn er op het gebied van spreiding van fietsverkeer?

  XTNT heeft na de zomer van 2022 in opdracht van Tour de Force een gebruikersonderzoek uitgevoerd naar de motieven van verschillende doelgroepen. Onderdeel van de opdracht is ook een bureaustudie en inventarisatie van voorbeelden uit diverse gemeenten. Samen met het gebruikersonderzoek in Utrecht – met ruim 1200 respondenten – vormt dit de basis voor lessen die we breder willen delen.

  PROGRAMMA
  10.00 – 10.10 Welkom en toelichting op het doel van de bijeenkomst en het programma (Mark van Gurp, CROW)
  10.10 – 10.40 Presentatie onderzoek ‘Spreiden van fietsstromen’ (Annemieke Putters, projectleider XTNT)
  10.40 – 11.00 Discussie/vragen resultaten onderzoek
  11.00 - 11.15 Presentatie voorbeeld spreiden van fietsstromen van gemeente Groningen (Erwin de Jager, gemeente Groningen)
  11.15 - 11.20 Vragen
  11.20 – 11.30 Voortuitblik: aan de slag met de lessen uit dit onderzoek (Birgit Cannegieter, Tour de Force)

  De bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden en partners van Tour de Force. Andere belangstellenden zijn ook welkom. Bij teveel aanmeldingen wordt prioriteit gegeven aan medewerkers van decentrale overheden.

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Scroll naar boven