Webinar - Onderweg naar inrichtingskenmerken van een GOW30

Webinar - Onderweg naar inrichtingskenmerken van een GOW30

Datum: 15-9-2022, 10:00 - 11:30
Locatie: Online via ZOOM of Teams
Op donderdag 15 september organiseert CROW samen met Mobycon het webinar: Onderweg naar inrichtingskenmerken van een GOW30. Lees hier meer en meld je aan. 
 • Eind 2021 is het afwegingskader 30 km/h voor wegen binnen de bebouwde kom gepresenteerd. In het afwegingskader is ruime aandacht voor de gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h; de zogenaamde GOW30.

  Feitelijk is nog niet bekend hoe een dergelijke weg eruit moet zien. Het moet de kenmerken van een gebiedsontsluitingsweg bevatten (stromen op de wegvakken en uitwisselen op de kruispunten) en de snelheidslimiet van 30 km/h moet duidelijk blijken uit de inrichting van de weg en de wegomgeving. Om tot inrichtingskenmerken van een GOW30 te komen is Mobycon, in opdracht van CROW, na de zomer gestart met het inventariseren van relevante kennis om deze vervolgens te vertalen in concrete aanbevelingen voor de inrichting van een GOW30. 

  Programma
  Tijdens het webinar lichten we het plan van aanpak toe hoe we denken te komen tot goede inrichtingskenmerken voor de GOW30. 
   
  10.00 - 10.10 uur Opening 
  10.10 - 10.30 uur Toelichting aanpak project
  Presentatie van proces en inhoud van het project
  10.30 - 10.50 uur Toelichting Inventarisatie
  Presentatie over wat er allemaal al bekend is over de GOW30
  10.50 - 11.10 uur Discussie a.d.h.v. stellingen (via mentimeter) 
  11.10 - 11.20 uur Voorbeelden van bestaande GOW30
  11.20 - 11.30 uur Afsluiting

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2022'
Submenu openen

Webinar - Onderweg naar inrichtingskenmerken van een GOW30

Scroll naar boven