Kenniscafé - Fietsparkeertellingen bij stations

Kenniscafé - Fietsparkeertellingen bij stations

Datum: 12-4-2023, 14:00 - 15:30
Locatie: Online via Zoom
Op woensdag 12 april organseert CROW-Fietsberaad in het kader van Tour de Force een kenniscafé Fietsparkeertellingen bij stations. Tijdens dit kenniscafé wordt onder andere een toelichting gegeven op de periodieke ProRail-fietstellingen en de datastandaard die voor het eerst daarbij is toegepast.
 • In najaar van 2022 is voor het eerst de datastandaard voor fietsparkeren op grote schaal toegepast bij de tellingen die ProRail periodiek laat uitvoeren bij alle treinstations van Nederland. In dit kenniscafé geven we een toelichting op de ProRail-tellingen en de datastandaard. Daarnaast komt aan de orde hoe gemeenten en adviesbureaus het dataplatform Fietsparkeertellingen kunnen gebruiken om de ProRail-tellingen te downloaden en eigen tellingen te ontsluiten voor de rest van de wereld.
   
  PROGRAMMA

  14:00 Opening door Rick Lindeman (wegkapitein Fietsdata voor de Tour de Force)

  14:10 Het hoe en waarom van de periodieke ProRail-tellingen door Wouter van Minderhout (ProRail)
  Sinds het begin van deze eeuw laat ProRail periodiek tellingen verrichten bij alle treinstations van Nederland. Deze worden onder andere gebruikt voor de besluitvorming over investeringen en afstemming met gemeenten.  

  14:20 Eerste toepassing van de datastandaard en dataplatform Fietsparkeertellingen door Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) en Hans Versluis (Haverweb)
  CROW-Fietsberaad heeft de afgelopen jaren een standaard ontwikkeld voor fietsparkeerdata. Belangrijkste voordelen: verschillende tellingen zijn beter met elkaar te vergelijken, het is duidelijker wat de contouren van de telgebieden zijn en beleidsmakers hebben meer keuze in de analysetools die ze willen gebruiken. Tegelijkertijd is het dataplatform Fietsparkeertellingen ontwikkeld, waarmee we zoveel mogelijk tellingen willen ontsluiten. Ook gemeenten en provincies kunnen hun tellingen uploaden.

  14:40 Praktijkervaring toepassing datastandaard en de vertaling naar analysetools door Benoît Tijssen (Groenlicht) en Jacob de Vries Trajan)
  Bij de ProRailtelling van 2022 is de datastandaard voor het eerst grootschalig toegepast en dan blijkt de praktijk soms toch weerbarstig. De twee betrokken telbureaus vertellen over hun ervaringen en laten zien hoe de tellingen geanalyseerd kunnen worden met de softwarepakketten van de bureaus

  15:00 Van tellingen naar prognose Esmee Bos en Monique van den Broek (CQM)
  De tellingen vormen belangrijke input voor prognoses, maar er is veel meer voor nodig om een betrouwbare voorspelling te kunnen maken van de vraag naar fietsparkeerbehoefte. Het adviesbureau CQM geeft een toelichting.

  15:20 Vragen en discussie
  Voor zover nog niet aan de orde gekomen tijdens de presentaties.

  15:30 einde

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2023'
Submenu openen

Kenniscafé - Fietsparkeertellingen bij stations

Scroll naar boven