Kenniscafé - Meet-up Fietsparkeren

Kenniscafé - Meet-up Fietsparkeren

Datum: 7-12-2023, 09:15 - 13:00
Locatie: Zalencentrum Vredenburg
Vredenburg 19 Utrecht
Op donderdag 7 december organiseert CROW in het kader van Tour de Force een ‘Meet-up Fietsparkeren’. Doel is om kennis te delen, vraagstukken te verkennen en deze al dan niet gezamenlijk op te pakken.
 
 • Je kunt je helaas niet meer inschrijven voor deze bijeenkomst.

  Niet-overheden krijgen na 4 december te horen of zij aanwezig kunnen zijn. De voorlopige bevestiging die je na inschrijving ontvangt, is dus echt voorlopig.

  PROGRAMMA
  9.15       Inloop met koffie & thee

  9.30       Welkom door Tour de Force Ploegleider ‘Fiets in de stad’ Birgit Cannegieter & Ronald van der Weerd van CROW
  Toelichting op het programma & doel van de ochtend

  9.40       Fietsparkeernormen: hoe worden die gebruikt?
  Presentatie over het onderzoek naar het toepassen van Fietsparkeernormen door Marco van Duijnisveld en Teun Kolner van Movares, incl. een korte update over de stand van zaken van het opstellen van het ‘Handboek Fietsparkeernormen'

  10.10     Inspiratiedocument Fietsparkeren in de Openbare ruimte
  Presentatie door Tessa van den Hurk (Movares), Ilja Stoot en Gaetano Budding (XTNT)


  10.30     Kortparkeren: zo regel je dat
  Presentatie door Annemieke Putters (XTNT) over het organiseren van Kortparkeren
   
  10.45     Pauze
   
  11.00     Plenaire toelichting op het interactieve deel van de ochtend
  Dit deel van de ochtend is bedoeld om met elkaar kennis uit te wisselen én die onderwerpen te benoemen waar we beter met elkaar dan ieder voor zich aan kunnen werken. We gaan na een plenaire pitch van de twee onderwerpen uit elkaar in twee groepen:

  1. Beleid voor het parkeren van scooters en voertuigen van maaltijdbezorgers
  Marijke Terpstra van de gemeente Maastricht verzorgt de inleiding voor dit thema: het parkeren van fietsen en scooters van maaltijdbezorgers is in veel steden sterk gegroeid en is een punt van aandacht en zorg. Ook in Maastricht. De fietsen en scooters blokkeren de stoep en erop handhaven zal leiden tot commotie. De gemeente Maastricht wil hier beleid voor opstellen en heeft bij Tour de Force de vraag neer gelegd hoe andere gemeenten hier mee omgaan.
  Zijn er gemeenten die al beleid gemaakt hebben hiervoor? Of is het interessant om hier met elkaar een stap in te zetten? Ga met Marijke in gesprek over dit onderwerp!
   
  1. Werkprogramma Tour de Force en CROW 24/25
  Op 19 september was er in Utrecht een ophaalmiddag voor onderwerpen voor het nieuwe Werkprogramma van volgend jaar (en 2025). Op hoofdlijnen liggen de plannen klaar. Nu is het tijd om te horen wat jullie er van vinden, welke accenten/aandachtspunten benoemd moeten worden en heel belangrijk: hoe we gaan samenwerken in het uitvoeren. Schuif aan bij deze tafel en denk mee!
   
  12.15     Plenaire afsluiting

  12.30     Lunch & bij-/napraten
  We serveren tot slot een heerlijke lunch. Tijdens de lunch is er voldoende ruimte tot bij-/napraten.

  13.00     Einde bijeenkomst

Relevantie

Scroll naar boven