Kenniscafé - Verlichting op regionale fietsroutes

Kenniscafé - Verlichting op regionale fietsroutes

Datum: 16-5-2023, 13:00 - 14:15
Locatie: Online via Teams
Op 16 mei organiseert CROW-Fietsberaad in het kader van Tour de Force een kenniscafé Verlichting op regionale fietsroutes. Tijdens dit kenniscafé worden de resultaten van onderzoek in de provincie Utrecht besproken en wordt een pilot met een innovatieve vorm van verlichting in de provincie Drenthe toegelicht.
 • Verlichting op regionale- of doorfietsroutes is op dit moment een belangrijk thema binnen de fietswereld. Overheden zijn bezig regionale fietsverbindingen aan te leggen en te verbeteren. Daar hoort ook fietsveiligheid bij. Vandaar dat we vanuit Tour de Force hier een kenniscafé over organiseren.
   
  De provincie Utrecht heeft de ambitie om dé fietsregio van Europa te zijn. Daarbij horen ook goede en veilige fietsroutes. De provincie wil daarom o.a. het regionaal fietsnetwerk verlichten als er geen goede alternatieve fietsroutes zijn. Daarvoor is onderzoek uitgevoerd met als doel een beleidsadvies voor de openbare verlichting op provinciale fietspaden. Dit beleidsadvies heeft o.a. geresulteerd in een keuzehulp met vier stappen. Deze keuzehulp zou ook in andere regio’s gebruikt kunnen worden. Eelco van Ruiten van de Provincie Utrecht neemt ons mee in de resultaten van het onderzoek, waaronder de keuzehulp.
   
  De Provincie Drenthe heeft geld beschikbaar gesteld voor een pilot om langs een provinciaal fietspad in een buitengebied in zuidoost Drenthe te experimenteren met een innovatieve vorm van verlichting, die zorgt voor vergroting van de sociale en verkeersveiligheid. Belangrijke randvoorwaarden in deze pilot zijn o.a. kabelloos, oriëntatieverlichting, dimbaar en duurzaam (energiezuinig/circulair). De aanwonenden, die de vraag om verlichting van het fietspad bij de provincie hebben neergelegd, zijn vanaf het begin actief bij de pilot betrokken. Hoe is de pilot opgezet, wat is de huidige stand van zaken en hoe ziet het vervolgtraject er uit? Ingeborg Mulder van de Provincie Drenthe, werkzaam binnen team Verkeer & Vervoer, zal erover vertellen.

  Programma: 
  13.00   Opening
  13.05   In de spotlights:
  • Onderzoek Fietsen in het donker (Fietsersbond)
  • Aanbevelingen voor markering op fietspaden (CROW)
  13.15   Verlichting op het fietsnetwerk in Utrecht (provincie Utrecht)
  13.45   Pilot innovatieve verlichting (provincie Drenthe)

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Heeft u zich al reeds aangemeld voor deze bijeenkomst en wilt u zich afmelden? Klik hier.

Relevantie

Terug naar '2023'
Submenu openen

Kenniscafé - Verlichting op regionale fietsroutes

Scroll naar boven