Autokilometer zes keer zo duur als fietskilometer

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:21-05-2012

Een fietskilometer kost de maatschappij 8 cent. Een autokilometer 50 cent. Dat is becijferd in Denemarken, waar men de sociaal-economische kosten en baten van auto en fiets naast elkaar heeft gezet.


  • Het DTU Transport, Technical University of Denmark maakte de berekening. Men keek daarbij naar de kosten die verband houden met het voertuiggebruik, de tijd die men nodig heeft voor een verplaatsing, maar ook uitgaven die verband houden met verkeersonveiligheid, de impact op het milieu en de files werden meegenomen.
    De factoren gezondheid (met een plus voor de fiets) en tijd (een plus voor de auto en een min voor de fiets) blijken vooral bepalend in de berekening. Bij de fiets spelen ook de kosten van verkeersongevallen nog een rol, maar dat wordt ruimschoot 'gecompenseerd' door de gezondheidswinst.
    Dat alles bij elkaar opgeteld leidt tot de conclusie dat iedere per fiets afgelegde kilometer de maatschappij 8 eurocent kost, terwijl een per auto afgelegde kilometer op 50 eurocent komt. Cijfers die ook volgens de Deense wetenschappers met de nodige slagen om de arm moeten worden bekeken. Er ligt een aantal veronderstellingen aan ten grondslag, zoals bijvoorbeeld bezettingsgraad van de auto, de gemiddelde reissnelheid van de auto, wereldwijde economische ontwikkelingen, enz. Maar de uitkomsten zijn bruikbaar als het gaat om het - globaal - vergelijken van investeringen in infrastructuur.

    De berekening is terug te vinden in de nieuwe uitgave Collection of Cycle Concepts 2012 van de Cycling Embassy of Denmark. Een herziene versie van de uitgave uit 2000. Behalve de kosten/baten-aspecten van de fiets wordt in de informatieve uitgave uitgebreid stil gestaan bij onderwerpen als de planning en inrichting van fietsinfrastructuur, fietsparkeren, ICT en de fiets (onder andere de groene golven), leenfietsen en fietstoerisme.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Autokilometer zes keer zo duur als fietskilometer

No data found
Scroll naar boven