Beleidsaanpak deelfietsen Rotterdam

 • Soort:Notitie/verslag
 • Auteur:Gemeente Rotterdam
 • Datum:19-02-2019
Rotterdam wil een vergunningsysteem opzetten om de inzet van deelfietsen te reguleren.

 • Het vergunningstelsel moet de deelfietsproviders een aantal minimumvoorwaarden opleggen gericht op het (algemeen) belang van de gemeente in de openbare ruimte. De huidige fietsparkeerdruk in het centrum en in woonwijken, de door inwoners ervaren overlast en de verkeersveiligheid op het trottoir, fietspad en rijbaan, spelen daarbij een nadrukkelijke rol, aldus de gemeente. De vergunning kan worden ingetrokken als niet aan de minimumvoorwaarden wordt voldaan.
   
  Zo wil men bijvoorbeeld het aantal vaste deelfietsstations maximeren, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij populaire herkomst- en bestemmingslocaties, zoals stations, metrostations en personenvervoer over water.
   
  Op andere belangrijke NS-treinstations, metrostations, locaties voor personenvervoer over water, P+R-terreinen en fietsenstallingen in de binnenstad) wil men verder waar mogelijk free-floating deelfietsen stimuleren door vraaggericht ‘exclusieve’ plekken beschikbaar te stellen in de vorm van rekken of vakken. Bij het centraal station is nu bijvoorbeeld al exclusief plek voor deelfietsen van Gobike en de OV-Fiets.
  Verder zullen free-floating deelfietsers gebruik moeten maken van de reguliere fietsparkeervoorzieningen.
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Beleidsaanpak deelfietsen Rotterdam

No data found
Scroll naar boven