Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Commotie over voorrangsregels fietsers op rotondes

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:03-02-2005
Rotondes met fietsers &'uit de voorrang&' zijn veiliger voor fietsers, zo meldt de SWOV. Voor het Fietsberaad is dat echter nog geen reden om de huidige richtlijnen aan te passen.

Er gebeuren minder aanrijdingen tussen auto's en fietsers op rotondes met vrijliggende fietspaden binnen de bebouwde kom waarop fietsers g��n voorrang hebben dan op rotondes waarop fietsers w�l voorrang hebben. Dit concludeert de SWOV op grond van een analyse van de ongevallencijfers van een groot aantal rotondes in Nederland.

Fietser uit de voorrang veiliger
De vormgeving van rotondes varieert nogal in Nederland, en ook de voorrangsregeling op rotondes is niet overal dezelfde. Waar buiten de bebouwde kom de voorrangsregeling 'fietsers uit de voorrang' geldt, is er binnen de bebouwde kom geen eenduidige regeling.
Een ruwe schatting leert dat er binnen de bebouwde kom tussen de 600 en 800 rotondes met vrijliggende fietspaden zijn, waarvan op 60% fietsers voorrang hebben.
De SWOV heeft onderzocht wat er zou gebeuren als de voorrangsregeling op al deze rotondes in Nederland gelijk zou zijn: fietsers �f allemaal 'in' �f allemaal 'uit de voorrang'.
Het blijkt dat er bij de variant 'in de voorrang' meer aanrijdingen gebeuren tussen motorvoertuigen en fietsers dan bij de variant 'uit de voorrang'. In slachtoffers uitgedrukt, betekent dit 50 tot 70 ziekenhuisgewonden per jaar m��r als fietsers voorrang hebben.
Een eenduidige verklaring voor de onverwachte uitkomsten van het recente onderzoek kan de SWOV niet geven. Mogelijk menen automobilisten ten onrechte voorrang te hebben boven de fiets, omdat er binnen de bebouwde kom in Nederland geen uniforme voorrangsregeling op dit punt is, veronderstelt het onderzoeksinstituut. Of automobilisten moeten bij het op- en berijden van een rotonde en bij het verlaten ervan te veel waarnemingen in korte tijd uitvoeren, zodat een fietser te laat wordt opgemerkt.

Haaks op aanbeveling
Op grond van het onderzoek beveelt de SWOV aan fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom 'uit de voorrang' te halen. Het Fietsberaad ziet in het onderzoek echter geen aanleiding om van de bestaande praktijkrichtlijnen af te wijken. Naast het Fietsberaad hebben ook andere organisaties zoals CROW, ANWB, 3VO en de Fietserbond al laten weten in het SWOV-onderzoek geen aanleiding te zien de bestaande CROW-aanbevelingen te wijzigen. Die stellen sinds 1998 dat fietsers op vrijliggende fietspaden voorrang moeten hebben.
'Automobilisten begrijpen de voorrangsregeling op rotondes met voorrang voor fietsers beter dan op rotondes met geen voorrang voor fietsers. Dit is in een experimenteel onderzoek door TNO-menskunde vastgesteld', aldus de Fietsersbond in een reactie. 'Onduidelijk ontstaat juist door aan automobilisten wel voorrang te geven en aan fietsers niet. En doordat steeds meer gemeenten en provincies rotondes volgens het CROW-advies bouwen, wordt een wildgroei van verschillende vormgeving en voorrangsregelingen tegengegaan. Dit is goed voor meer uniformiteit en daarmee voor meer veiligheid', zo meent de Fietsersbond, die hoopt dat wegbeheerders vasthouden aan de bestaande aanbevelingen.
Ook de ANWB pleit ervoor om de eerder afgesproken voorrangsregels voor fietsers toe te passen. Daarnaast is het van belang om te streven naar eenduidige regels voor de aanleg van en voor voorrangssituaties op rotondes. 'De winst voor de verkeersveiligheid van fietsers zal hiermee minimaal gelijk zijn aan de winst die de SWOV voorspelt', aldus de ANWB.
CROW stelt in een reactie dat er meer aspecten zijn dan veiligheid - zoals comfort, doorstroming dus bevordering van fietsverkeer - waarom wordt aanbevolen fietsers in de voorrang op te nemen. 'Als gemeenten dat niet doen, moeten ze wel de vormgeving aanpassen volgens CROW-126a, anders maken ze het onveiliger dan nodig.' En tenslotte: 'Het is effectiever, kruispunten in rotondes om te bouwen, dan fietsers van rotondes te halen.'

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Commotie over voorrangsregels fietsers op rotondes

Scroll naar boven