Dashboard toont gevolgen Coronacrisis op mobiliteit binnen gemeenten

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:06-07-2020
Het aantal ongevallen in gemeenten is minder snel gedaald tijdens de Corona-periode dan het landelijke beeld laat zien, blijkt uit de nieuwe Dashboard monitor stedelijke mobiliteit.

De monitor wil inzicht bieden in de ontwikkelingen van de stedelijke mobiliteit, met name tijdens en na de Coronacrisis. En laten zien wat de knelpunten en maatregelen op gemeentelijk niveau zijn. Het is een initiatief van het ministerie van I&W.

Op dit moment zijn de gegevens van 10 gemeenten beschikbaar in de monitor, waaronder Den Haag en Rotterdam, maar ook van kleinere gemeenten als Opmeer en Boxtel.
 
Voor Nederland als geheel, maar ook op het stedelijke wegennet blijkt uit deze eerste versie van de monitor een stijgende trend in het auto- en fietsgebruik. Het autogebruik zit op 90% van het niveau voor de crisis. De verschillen tussen gemeenten zijn klein.

Voor de fiets geldt dat vooral in de dalperiode de fietsintensiteiten en
wachttijden voor VRI’s hoger zijn t.o.v. de referentieperiode.

In de deelnemende gemeenten is het aantal ongevallen op het stedelijk
wegennet met 18% gedaald t.o.v. begin maart. Ter vergelijking: in
Nederland is het aantal ongevallen in de corona periode met 30%
gedaald.
 
Knelpunten die gemeenten ervaren zijn onder meer dat gestalde fietsen voetgangersstromen blokkeren. En dat fietsers zich moeilijk laten sturen, hetgeen vraagt om verplichte maatregelen.

Oplossingen worden onder meer gezocht in het fietsvrij maken van centra en het uitbreiding van stallingen aan de randen.

Naar Dashboard monitor stedelijke mobiliteit.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Dashboard toont gevolgen Coronacrisis op mobiliteit binnen gemeenten

No data found
Scroll naar boven