Den Haag start een pilot met drie deelfietsaanbieders

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:30-11-2018
Den Haag start binnenkort met kleinschalige pilots met deelfietsen. Drie bedrijven hebben hierover afspraken gemaakt met de gemeente. Het gaat om twee bedrijven die deelfietsen aanbieden. De derde verhuurt elektrische deelscooters.

De deelfietsen en scooters worden zonder vaste standplaats (free floating) aangeboden.
De drie bedrijven moeten voor zij van start gaan wel aan een aantal spelregels voldoen. Zo is er in de vergunning onder meer vastgelegd dat ieder bedrijf maximaal 500 deelfietsen op straat mag uitrollen, krijgt iedere aanbieder een eigen gebied in de stad toegewezen én wordt er ieder half jaar geëvalueerd. Ook zijn er afspraken gemaakt met de aanbieders over het verwijderen en herverdelen van deelfietsen om zo het gebruik te optimaliseren en overlast te minimaliseren.
De pilots zijn een opmaat naar een structureler aanbod van deelfietsen in de stad. Het college wil deelfietsen in de openbare ruimte alleen met een vergunning toestaan. Hiervoor moet de raad een voorstel tot wijziging van de APV goedkeuren. Daarnaast worden de regels waaraan deelfietsaanbieders moeten voldoen, vastgelegd in de Regeling Deelfietsen.
De aanbieders voor de pilots zijn Mobike (zone Beatrixkwartier – centrum), GoAbout (zone Beatrixkwartier) en Felyx (zone centrum – Internationale zone – Scheveningen). De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en naar verwachting starten de aanbieders na de winter.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Den Haag start een pilot met drie deelfietsaanbieders

Scroll naar boven