Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Dossier besparen

 • Soort:Artikel Fietsverkeer
 • Auteur:Ron Hendriks
 • Uitgever:Fietsverkeer 32
 • Datum:20-05-2013

Hoewel de schade nog redelijk meevalt, ondervindt ook het fietsbeleid bij gemeenten de gevolgen van bezuinigingen. Vooral de post infra gaat het merken. Maar een creatieve beleidsambtenaar is niet voor één gat te vangen. Je kunt bijvoorbeeld meeliften op onderhoudswerkzaamheden of meer het accent leggen op goedkope maatregelen die toch goed scoren. Of je verdiepen in de Nederlandse en Europese subsidiemogelijkheden. Meer inzetten op gedragsbeïnvloeding is ook een optie, med


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Gemeenten moeten fors bezuinigen. Toch hoeft het fietsbeleid daar niet al te zeer onder te leiden. Volgens veel fietsbeleidsambtenaren bij gemeenten vallen de bezuinigingen bij de fiets nog redelijk mee, zo valt af te leiden uit een enquête van het Fietsberaad. Weliswaar schat men de kans dat er bezuinigd wordt wat groter in dan een aantal jaren geleden, de verschuivingen zijn niet dramatisch.
  Logischerwijs valt er het meeste te halen bij fietsinfra; de posten voor fietsparkeren, fietsdiefstal en voorlichting en communicatie lijken wat minder onder druk te staan.
  Desondanks blijft de vraag actueel hoe je met minder geld meer kunt doen. Bijvoorbeeld door meer accent te leggen op eenvoudige maatregelen die toch goed scoren. En werk met werk maken, noemen fietsbeleidsambtenaren bij gemeenten geregeld. Ook kijkt men nadrukkelijker naar subsidiemogelijkheden. Naast de reguliere subsidiestromen via de provincie biedt in een aantal regio's het Beter Benutten programma van de Rijksoverheid mogelijkheden. Ging dat tot nu toe vooral over infrastructuur, de verwachting is dat het accent de komende tijd meer wordt verlegd naar gedragsbeïnvloeding.
  En dan zijn er nog de Europese subsidies. Die lijken aantrekkelijk, maar dat kan tegenvallen. Je moet daar nogal wat werk insteken en eigenlijk is het alleen zinvol als je het niet uitsluitend om het geld doet maar bijvoorbeeld ook om kennis uit te wisselen.
  Ten slotte is in dit dossier ook aandacht voor verkeersveiligheid. Gemeenten moeten dit jaar een 'Lokale aanpak veilig fietsen' vaststellen. Uit het recente rapport 'Fietsveiligheid Stand van zaken & best practices Nederlandse gemeenten in 2012' selecteren we alvast enkele 'goedkope' maatregelen.

  Inhoud dossier:

  • Fietsbeleid kan overeind blijven
  • Werk met werk maken
  • Europese subsidies kunnen lonend zijn
  • Beter Benutten en de fiets
  • Kosten-batenanalyse vaak in het voordeel van de fiets
  • Laaghangend fruit

Relevantie

Scroll naar boven