Ik geloof dit alleen als

Ik geloof dit alleen als er geen rekenmodellen gebruikt zijn om de maatschappelijke baten te berekenen.

Reacties

Rapport gelezen, d.w.z. de onderzoeksmethode, en daarin worden verwachte opbrengsten over een periode van 100 jaar toegerekend aan de waarde van de euro nu (netto contante waarde). Dat de levensduur van de infrastructuur veel korter is (eerder 50 jr) wordt verder niet ter discussie gesteld.

Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de verwachte maatschappelijke baten via enkele scenario's... hier komen we op het terrein van rekenmodellen en dat is compleet giswerk want niemand kan in de toekomst kijken. Dat rekenmodel is zoals gewoonlijk een black-box die voor buitenstaanders geheim gehouden wordt waardoor het onderzoek niet gereproduceerd kan worden door andere wetenschappers. En dat druist in tegen de wetenschappelijke methode.

Daarmee kom ik tot de conclusie dat de uitslag van dit onderzoek met een stevige korrel zout genomen mag worden.
 
Beste P. Lomito, Dank voor uw reactie en interesse in ons rapport. We rekenen inderdaad met een tijdshorizon van 100 jaar. Dat geldt voor de opbrengsten, maar ook voor de kosten zoals voor beheer- en onderhoud (waaronder ook groot onderhoud en vervanging valt) om de infrastructuur in stand te houden. Daarnaast werken we met modellen en aannames: in het onderzoek staan de afwegingen en de uiteindelijk gebruikte waarden transparant beschreven. Om recht te doen aan de onzekerheden in de uitgangspunten en aannames hebben we verschillende gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om te kijken hoe de conclusies veranderen bij andere uitgangspunten. Ik hoop dat het hiermee duidelijker is.
Scroll naar boven