Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Een kwart van de fietskilometers wordt afgelegd met de e-fiets

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:12-10-2020
In de afgelopen jaren is het gebruik van de e-fiets fors gestegen, vooral bij mensen onder de 65 jaar. In 2019 werd ruim een kwart van de fietskilometers afgelegd met de e-fiets.

26% om precies te zijn. En 18% van fietsverplaatsingen gebeurde per e-fiets.

In 2013 ging het nog om 8% van de verplaatsingen en 12% van de fietsafstand. Daarnaast wordt de e-fiets steeds populairder voor de woon-werkreis. Iets minder dan een kwart (23%) van de afgelegde afstand op de e-fiets is inmiddels voor de woon-werkreis. 51% van de werkgevers biedt een vergoeding voor de aanschaf
van een fiets/e-fiets.

Het e-fietsgebruik groeit sterker onder de relatief jonge gebruikers (12 tot 50 jaar). In 2013 werden ongeveer 16% van de e-fietskilometers afgelegd door mensen in deze leeftijdscategorie. Inmiddels is dat aandeel gegroeid naar 25%. 

Een gemiddelde fietsverplaatsing met een niet-elektrische fiets is ongeveer 3,6 km. Een verplaatsing met de e-fiets is ongeveer 5,9 km. Vrouwen maakten in 2019 ongeveer 85% meer verplaatsingen met de e-fiets dan mannen. 

Dit blijkt uit de brochure 'Fietsfeiten: nieuwe inzichten' van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
Over de periode 2010-2019 is het aandeel fiets (normale fiets en e-fiets samen) in de verplaatsingen die Nederlanders maken nauwelijks veranderd. Meer dan een kwart (28%) van alle verplaatsingen wordt per fiets afgelegd. Het aandeel fiets in verplaatsingen binnen de grote gemeenten (G4) is wel gestegen. Verder is het verschil in fietsgebruik tussen mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een migratieachtergrond tussen 2010 en 2019 kleiner geworden.

Tijdens de coronacrisis is het gebruik van de fiets (ritten per persoon per dag) vrij stabiel in vergelijking met de periode voor de crisis. Wel neemt de gemiddelde afstand toe van 3,4 km naar 4,4 km. Ook heeft het oordeel over de fiets niet geleden onder de coronacrisis en denken mensen onveranderd positief over de fiets of soms zelf wat positiever.

Onder de noemer 'Maatschappelijke effecten'van fietsgebruik constateert KiM dat het fietsbezit hoger ligt bij mensen met een gezond gewicht dan bij mensen met overgewicht of obesitas. Voor het bezit van een
elektrische fiets geldt juist het omgekeerde. Het totale fietsbezit (elektrisch en niet-elektrisch samen) ligt significant lager bij mensen met obesitas dan bij mensen met een gezond gewicht.
Door dagelijks met de fiets naar het werk te gaan neemt het risico op voortijdig overlijden met 41% af. Dat geldt vooral voor de mensen die momenteel weinig bewegen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Een kwart van de fietskilometers wordt afgelegd met de e-fiets

Scroll naar boven