In de voorbeelden wordt gerekend met een gemiddelde wachttijd oplopende tot meer dan 80 seconden!. B

In de voorbeelden wordt gerekend met een gemiddelde wachttijd oplopende tot meer dan 80 seconden!. Bij verkeerlichten beinvloeding door tram of bus kan de wachttijd verder oplopen, met veel meer wachtende fietsers. Voor de wachtruimte is de maximale wacht/roodtijd maatgevend.
Terug naar 'Eindrapport Capaciteit fietspaden bij VRI's'
Submenu openen

In de voorbeelden wordt gerekend met een gemiddelde wachttijd oplopende tot meer dan 80 seconden!. B

Scroll naar boven