Elektrische step brengt (te) veel risico’s met zich mee

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:03-11-2021
Als de elektrische step wordt toegelaten, zal dit waarschijnlijk tot meer verkeersslachtoffers leiden. Dat valt af te leiden uit een onderzoek van de SWOV.

estep.jpgIenW heeft SWOV gevraagd om de risico’s van de elektrische step te inventariseren. En er blijken de nodige risico’s aan zo’n step vast te zitten, vooral voor de berijder zelf. Zo’n step is bijvoorbeeld veel risicovoller dan een fiets.

Dat komt bijvoorbeeld naar voren uit zowel Duits als Noors onderzoek. Duitsland registreert 5,5 ongeval per miljoen afgelegde kilometers voor de elektrische step tegenover 1,2 ongeval voor de fiets. Voor Noorwegen is de inschatting dat het aantal ongevallen voor elektrische steps en fietsen per miljoen afgelegde kilometers 89 respectievelijk 8 ongevallen is.

Dit zal onder meer te maken hebben met het feit dat het in balans houden van een elektrische step in sommige situaties lastig kan zijn. Het lijkt te worden onderbouwd door de onderzoeken naar letselongevallen met elektrische steps. Bij de meeste step-ongevallen is namelijk geen ander voertuig betrokken.

De zichtbaarheid en onvoorspelbaarheid kan ook tot problemen leiden.
De manier waarop ermee gereden wordt, kan zorgen voor onverwachte interacties die resulteren in ongevallen. En door de laag aangebrachte achterverlichting en de kleine zijreflectoren is de elektrische step vooral in het donker beperkt zichtbaar voor andere verkeersdeelnemers.

Een elektrische step kan door de meeste mensen zonder ervaring en/of rijbewijs worden bereden. Door een gebrek aan relevante ervaring met een vergelijkbaar voertuig zien de experts het risico dat bestuurders de gevaren van de elektrische step onderschatten en hun rijgedrag onvoldoende aanpassen.
Het speelse karakter van de elektrische step kan verder uitnodigen tot verschillende vormen van oneigenlijk gebruik, zoals het rijden op het trottoir, het gebruik door kinderen en het vertonen van speels rijgedrag (stunts), zo verwacht de SWOV. Door het speelse karakter van de elektrische step zien de experts tevens een verhoogd risico op het rijden onder invloed van alcohol.

Uit Europees onderzoek blijkt dat het gebruik van zowel gehuurde steps als steps in privébezit in de plaats komt van lopen en het OV. Als de elektrische step op de openbare weg wordt toegelaten, zal daarmee een nieuw type voertuig worden toegevoegd op de fietspaden. Dit zal meer diversiteit op het fietspad tot gevolg hebben, zowel qua profiel als qua snelheid.

De gemiddelde snelheid verschilt niet zo veel van die van de fiets, maar de (maximum)snelheid van een elektrische step kan makkelijker (sneller) worden gehaald omdat het geen fysieke inspanning van de berijder vergt. Vooral bij het gaan rijden vanuit stilstand (bijvoorbeeld bij het op groen springen van een verkeerslicht) kunnen snelheidsverschillen tussen elektrische steps en de conventionele fietsers tot potentieel gevaarlijke situaties leiden. Daarnaast kan het makkelijk bereiken van een hogere snelheid uitlokken tot meer inhaalmanoeuvres en dus snelheidsverschillen.

De grootste gemene deler van deze risico’s is de kwetsbaarheid van de berijders, eventuele passagiers en medeweggebruikers van het fietspad. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn omdat de botsbescherming van de elektrische step (en van de fietsers) zeer beperkt is. Met name als er een aanrijding is van een elektrische step met gemotoriseerd verkeer (motor, auto, vrachtwagen, bus) dat 50 km/uur rijdt, kunnen de gevolgen zeer ernstig en zelfs dodelijk zijn. Dit kan met name het geval zijn op kruispunten (oversteekplaatsen) en op wegen met een limiet van 50 km/uur zonder vrijliggend fietspad.

Conclusie van de SWOV-experts: als er geen maatregelen mogelijk zijn om de meest relevante risico’s te verkleinen of de gevolgen ervan te verminderen, is de verkeersveiligheid alleen te waarborgen door de elektrische step niet toe te laten tot de openbare weg.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Elektrische step brengt (te) veel risico’s met zich mee

Scroll naar boven