Elly van Kooten Lokale initiatieven helpen meer mensen op de fiets

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:21-10-2015

Veel mensen fietsen omdat het gezond is. Maar hoe krijg je niet-fietsers over de streep, vooral de groep die extra profijt heeft van meer bewegen. Dat is een belangrijk speerpunt in de Agenda fiets 2020 van de Tour de Force. Elly van Kooten, directeur Publieke Gezondheid in Rotterdam, gaat haar schouders eronder zetten.


 • Ze is sinds kort ploegleider van de Gezondheids- en participatieploeg. Die ploeg richt zich specifiek op de bijdrage die de fiets kan leveren aan de gezondheid en de maatschappelijke participatie van burgers. En de maatschappelijke kansen en baten die dit kan opleveren.

  Want fiets en gezondheid heeft verschillende kanten, stelt Elly van Kooten. ‘Fietsen brengt je in beweging, houdt je fit, geeft je zelfstandigheid en laat je genieten van de omgeving. Vooral in stedelijk gebied komt daar nog bij dat toename van fietsgebruik resulteert in een betere leefomgeving. Fietsen heeft ook een effect op het sociale klimaat: op de fiets ben je in contact met je omgeving en blijf je ook sociaal in beweging.’

  De ploeg van Elly van Kooten gaat onder meer verkennen hoe je op lokale schaal de kracht van de fiets voor doelgroepen die kampen met bewegingsarmoede beter kunt benutten. Bij welke groepen is naar verwachting de grootste winst te boeken? ‘De groep kinderen en volwassenen met overgewicht. Daarnaast is mobiliteit belangrijk voor ouderen om te kunnen blijven participeren in hun netwerk en de samenleving’, aldus de nieuwe ploegleider, die eerder als directeur Wijken op het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk was voor het Vogelaar-wijkenbeleid.

  Toch zijn de gezondheids- en participatieaspecten van de fiets tot nu toe een min of meer onontgonnen terrein. Iedereen heeft het erover, maar hoe breng je het verder? Van Kooten denkt onder andere andere aan lokale initiatieven om het fietsgebruik stimuleren . ‘Bijvoorbeeld projecten met ouderen, kinderen, ondernemers in de wijk, met bijvoorbeeld de lokale fietsenmaker en sociale ondernemers. En organisaties als scholen, sportverenigingen, enzovoort.’

  De verkenning naar de verder invulling van de ploeg is inmiddels gestart. Die richt zich onder meer op deelname door GGD-en en sociale zaken van steden, eerstelijnsgezondheidszorg, ziektekostenverzekeraars, ouderenbonden, enzovoort.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Elly van Kooten Lokale initiatieven helpen meer mensen op de fiets

No data found
Scroll naar boven