Fiets hoogst gewaardeerde vervoermiddel

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:06-07-2020
De fiets scoort goed op bijna alle aspecten van fietsgebruik onder Nederlanders. Alleen op het aspect verkeersveiligheid scoort de fiets een beetje minder goed.

Dat blijkt uit de Fietsmonitor Nederland 2020, een nationaal onderzoek naar de stand van zaken rondom subjectieve aspecten van fietsgebruik in Nederland. Het is een samenwerking tussen I&O Research, de Dutch Cycling Embassy en de Fietsersbond.

De monitor is dit jaar geïnitieerd om de tevredenheid over fietsen in Nederland in kaart te brengen, met de intentie het onderzoek jaarlijks te herhalen. In de Fietsmonitor werd aan ruim tweeduizend Nederlanders gevraagd wat zij van fietsen in Nederland vinden.

De fiets (rapportcijfer 8,3) wordt van alle vervoersmiddelen het best gewaardeerd door Nederlanders, gevolgd door de auto (rapportcijfer 7,5) en het openbaar vervoer (rapportcijfer 6,7). De fiets krijgt van 96 procent van de Nederlanders een 7 of hoger, de auto en het openbaar vervoer krijgen een 7 of hoger van 85  en respectievelijk 67 procent van de mensen.

Het maakt bij de waardering van de verschillende vervoermiddelen wel uit aan wie je het vraagt. Zo geven frequente OV-reizigers (tenminste 1 dag per week het openbaar vervoer gebruiken, wat geldt voor 13% van de Nederlanders) het OV een 7,5, ongeveer een heel punt hoger dus dan de niet-ov-gebruikers.

Zeven op de tien Nederlanders (69%) geven aan tenminste één dag per week te fietsen. Voor niet-wekelijkse fietsers blijken slecht weer, een te lange reistijd en een te grote afstand de belangrijkste redenen om minder vaak of niet te fietsen.

Aan de wekelijke fietsers is gevraagd om de volgende aspecten van fietsgebruik in Nederland te waarderen met een rapportcijfer.

• Sociale veiligheid: Hoe veilig wordt de omgeving tijdens het fietsen ervaren.
• Verkeersveiligheid: Hoe veilig fietsritten van A naar B kunnen worden afgelegd.
• Snelheid: Hoe snel bestemmingen op de fiets bereikt kunnen worden.
• Gemak: Hoe gemakkelijk bestemmingen op de fiets gevonden kunnen worden.
• Comfort: De lichamelijke inspanning die tijdens fietsritten moet worden gedaan.
• Aantrekkelijkheid: De positieve emoties die fietsritten prettig maken.

ioresearch.JPG

Wekelijkse fietsers geven aan dat aspecten die verband houden met de natuur (groengebieden en natuurgeluiden) veel invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het fietsen. Verder worden autoluwe fietsroutes ervaren als ontspannend door negen op de tien wekelijkse fietsers. Bromfietsers, wielrenners en automobilisten zijn de belangrijkste bronnen van ergernis voor wekelijkse fietsers. Hun hoge snelheid wordt hierbij het vaakst genoemd. Ten slotte geeft de helft van de gebruikers van een elektrische fiets aan dat ze de auto minder vaak gebruiken sinds de aanschaf van een elektrische fiets.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fiets hoogst gewaardeerde vervoermiddel

No data found
Scroll naar boven