Fietsberaadnotitie: Fietsers over smalle wegen buiten de bebouwde kom

 • Soort:Notities
 • Auteur:Robert Coffeng, Jacob Tiellemans (Antea Group), Mark van Gurp & Robert Hulshof (CROW-Fietsberaad)
 • Uitgever:CROW Fietsberaad
 • Datum:14-03-2020
De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten en initiatieven geweest om kennis te ontwikkelen over het veilig en comfortabel faciliteren van fietsers over smalle wegen buiten de bebouwde kom. Vanuit CROW, maar ook veel initiatieven van individuele wegbeheerders. Er is al veel kennis beschikbaar over de mogelijkheden en voorbeelden. Het ontbreekt echter nog aan een praktisch kader dat verbanden op inhoud en proces legt.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Doel

  Het doel van deze notitie is het helpen van decentrale overheden en haar adviseurs bij de keuze voor de inrichting van smalle wegen buiten de bebouwde kom. Als hulpmiddel bij deze keuze is op basis van bestaande kennis een raamwerk voor een afwegingskader gemaakt, met voorlopige aanbevelingen, onderzoeksvragen en verwijzingen naar bestaande richtlijnen. Er is voor dit project geen nieuw onderzoek verricht.

  Het afwegingskader biedt houvast om bepaalde gemaakte keuzes goed te onderbouwen dan wel te verantwoorden. Door het proces goed te doorlopen wordt aantoonbaar gemaakt dat naar alle aspecten van het verkeer is gekeken en dat alles in de afweging is meegenomen. Het betreft een eerste aanzet voor een procesaanpak.

  In samenspraak met een begeleidingscommissie is het raamwerk voor het afwegingskader opgesteld en getoetst. CROW-Fietsberaad nodigt wegbeheerders en andere stakeholders uit om te reageren op deze aanzet voor een afwegingskader. Op basis van de reacties worden vervolgstappen bepaald.

  Het afwegingskader is bedoeld voor de beoordeling van wegvakken. Kruispunten zijn in deze notitie buiten beschouwing gelaten. CROW-Fietsberaad nodigt wegbeheerders en andere stakeholders uit om te reageren op deze aanzet voor een afwegingskader. Op basis van de feedback worden vervolgstappen bepaald.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadnotitie: Fietsers over smalle wegen buiten de bebouwde kom

Scroll naar boven