Fietsberaadpublicatie 32: Evaluatie Discussienotitie Fietsstraten

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:CROW-Fietsberaad
 • Datum:28-01-2019
Deze publicatie bevat een uitgebreide evaluatie concept-aanbevelingen uit de discussienotitie Fietsstraten, die CROW-Fietsberaad in 2016 heeft gepubliceerd. De conclusies zijn verwerkt in de Fietsberaadnotitie “Aanbevelingen Fietsstraten binnen de kom” (zie onderstaande link)

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Eind jaren negentig van de vorige eeuw werd de Nederlandse variant van de fietsstraat “uitgevonden”. Het was een ruimte-efficiënte oplossing voor hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden. Aanvankelijk hanteerden de ontwerpers vrij rigide ontwerpuitgangspunten. Zo werden krappe profielen aanbevolen, waarbij het voor automobilisten (vrijwel) fysiek onmogelijk is om fietsers in te halen. Daarnaast moesten rabatstroken fietsers stimuleren om meer middenop te gaan rijden.

  De populariteit van de fietsstraten bij wegbeheerders is sindsdien sterk gestegen. Veel wegbeheerders passen fietsstraten toe, waarbij men de oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten gaandeweg minder strikt opvolgde.  Dit is ook terug te zien in de Fietsberaadpublicatie over fietsstraten uit 2005. De variatie neemt toe. Het toepassingsgebied is eveneens opgerekt. Ook bij hogere auto-intensiteiten leggen wegbeheerders soms fietsstraten aan. De oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten klinken echter nog steeds door in het ontwerp
  In 2015 signaleerde het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu dat decentrale overheden behoefte hebben aan meer duidelijkheid over de gewenste inrichting  en toepassingscriteria van fietsstraten. Wat werkt wel, wat niet? Dit was voor CROW-Fietsberaad aanleiding om samen met het ministerie een discussienotitie uit te brengen met voorlopige aanbevelingen voor de toepassing en vormgeving van fietsstraten.

  Vervolgens is een uitgebreid praktijkonderzoek uitgevoerd om de belangrijkste aanbevelingen te toetsen en te onderbouwen. Hiervoor zijn acht wegvakken onder de loep genomen die als fietsstraat ingericht zijn. Ter vergelijking zijn ook drie wegvakken met fietsstroken onderzocht. Niet alleen is de weginrichting in kaart gebracht, maar ook zijn met camera’s observaties gedaan, waaruit intensiteiten en ook aantal en aard van conflicten tussen weggebruikers in kaart gebracht zijn. Daarnaast is de mening van de fietser over het betreffende wegvak in kaart gebracht door middel van een enquête ter plaatse, waaruit een gemiddeld rapportcijfer als beoordeling volgt.

  Parallel aan het praktijkonderzoek hebben we op verschillende manieren reacties uit de vakwereld verzameld (discussiebijeenkomsten, web-enquête, begeleidingscommissie). In deze publicatie doen we verslag van deze evaluatie. De conclusies hebben we verwerkt in de Fietsberaadnotitie “Aanbevelingen Fietsstraten binnen de kom” (december, 2018).
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadpublicatie 32: Evaluatie Discussienotitie Fietsstraten

Scroll naar boven