Fietsberaadpublicatie 33: Verkenning doelgroepenaanpak voor het fietsparkeren

 • Soort:Beleidsdocumenten
 • Auteur:Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad) en Jacob de Vries (Trajan)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:28-05-2019
Deze publicatie bevat handvatten om via een doelgroepenaanpak te bepalen voor welke groep fietsers de schaarse fietsparkeerruimte bestemd is. Met deze aanpak wordt het instellen van fietsparkeerverboden terug gedrongen.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Het liefst wil elke fietser zijn fiets voor de deur van z’n bestemming parkeren. Een vraagvolgend fietsparkeerbeleid (parkeren voor de deur) is dan ook het beste uitgangspunt voor elke gemeente die het fietsgebruik wil stimuleren. Met name in binnensteden zijn dan vaak lastige keuzes nodig tussen verschillende functies die een beroep doen op de schaarse openbare ruimte. Mag de ruimte voor fietsparkeren ten koste gaan van rijdende of geparkeerde auto’s, voetgangers of terrassen?
   
  Ook als hoge prioriteit wordt gegeven aan het fietsparkeren, ontbreekt vaak de ruimte om te voorzien in de totale vraag naar fietsparkeerplekken in de openbare ruimte. Het fietsbeleid dreigt dan slachtoffer te worden van zijn eigen succes. Voetgangers en ondernemers klagen over de chaotische situaties. Soms is de openbare orde en veiligheid in het geding vanwege geblokkeerde hulproutes en nooduitgangen. De roep om fietsparkeerverboden wordt sterker.
   
  Voor veel situaties zijn fietsparkeerverboden echter een bot instrument, dat de concurrentiepositie van de fiets onnodig aantast. Met een doelgroepenaanpak wordt een subtielere aanpak nagestreefd. Deze aanpak maakt onderscheid tussen verschillende groepen fietsparkeerders. Voor welke groep fietsers willen we de schaarse fietsparkeerruimte vooral bestemmen? Runshoppers, funshoppers, werknemers, uitgaanspubliek of bewoners? De ene groep heeft er meer belang bij om dicht bij de bestemming te parkeren dan de andere groep. Meestal zijn dat de kortparkeerders. Andere doelgroepen fietsers zijn makkelijker te verleiden om elders te parkeren, bijvoorbeeld omdat ze meer belang hebben bij inpandige stallingen.
   
  De doelgroepenbenadering voor fietsparkeren staat overigens nog in de kinderschoenen. Praktijkervaringen over effectiviteit, succesfactoren en valkuilen zijn nog schaars. We nodigen alle gemeenten die aan de slag gaan met een doelgroepenbenadering voor het fietsparkeren uit, om ervaringen met ons te delen via fietsberaad@crow.nl.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsberaadpublicatie 33: Verkenning doelgroepenaanpak voor het fietsparkeren

Scroll naar boven