Handzaam overzicht speerpunten Agenda Fiets

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:18-12-2017

De Tour de Force roept steden, regio&'s, provincies en het Rijk op om een extra impuls te geven aan de stimulering van fietsgebruik. Een factsheet zet beknopt en overzichtelijk de belangrijke argumenten en oplossingsrichtingen op een rij.


 • Fietsen biedt immers grote individuele baten: het maakt mensen mobieler, actiever en gezonder; het is flexibel, snel, goedkoop en ontspannend. Èn fietsen biedt grote maatschappelijke baten: het vermindert de congestie (bereikbaarheid), het vergt geen brandstof (energie, klimaat, milieu), het vraagt weinig ruimte (groei steden), het is gezond (zorgkosten) en het kost weinig (financiën).

  Vervolgens geeft factsheet een overzicht van de middelen die steden, regio’s, provincies en het Rijk ter beschikking staan om een extra impuls aan het fietsgebruik te geven. En die ook de komende jaren de inzet vormen van de 23 organisaties die zijn betrokken bij de Tour de Force.

  Zo moet binnen de steden meer prioriteit worden gegeven aan voetgangers en fietsers. Dit kan alleen door extra fysieke ruimte te creëren of de bestaande ruimte te herverdelen op pleinen, in straten en op kruispunten. Dat vraagt enerzijds creativiteit maar anderzijds ook politieke keuzes. En het vergt uiteraard evenzeer een herverdeling van financiële middelen.

  Verder kunnen overheden investeren in de aanpak van fietsdiefstal, fietsveiligheid, het bevorderen van het fietsen in achterstandswijken en in fietsparkeren bij stations en deelfietssystemen.

  Kortom, een handzaam overzicht dat bijvoorbeeld goed te gebruiken is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

  Downloaden

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Handzaam overzicht speerpunten Agenda Fiets

No data found
Scroll naar boven