De onderzoekers merken op

De onderzoekers merken op dat: " fietsers in de voorrang vaker wordt toegepast binnen de bebouwde kom waar de verkeersintensiteiten hoger liggen, hetgeen van invloed kan zijn op het hogere ongevalsrisico. ". 
Het soort ongevallen waar de onderzoekers het over hebben, zijn vermoedelijk de ontmoetingsongevallen van fietsers en auto's. Ik hoop dus dat de onderzoekers de enkelvoudige ongevallen van fietsers en ongevallen tussen fietspadgebruikers onderling uit de ongevallen-database hebben verwijderd.
Het aantal ongevallen tussen fietsers en auto's per jaar, of in de periode 2015-2018, wordt allereerst bepaald door de kans dat een auto en een fietser elkaar kunnen ontmoeten en dat zijn dus de intensiteiten.
Het is niet zo dat die intensiteiten "van invloed kunnen zijn" op het aantal ongevallen zoals de onderzoekers beweren, nee, ze zijn primair bepalend voor het aantal ongevallen.
Sterker: de conclusie van 0,73 ongevallen met fiets in de voorrang en 0,18 ongevallen met fiets uit de voorrang is waardeloos omdat die getallen gecorrigeerd hadden moeten worden voor de bijbehorende intensiteiten.
Sterker nog: het vermelden van de getallen 0.73 en 0,18 is misleidend omdat de snelle lezer hieruit op zou kunnen maken dat de fietser uit de voorrang veiliger is.
Het onderzoek is gedaan bij slechts 93 rotondes. Met het aantal variabelen dat van invloed is op de ongevalskans door aanrijdingen tussen fietsers en auto's is dat een veel te klein aantal, maar de bias die ontstaat door geen rekening te houden met de verschillende intensiteiten zal NIET verdwijnen door een groter aantal rotondes.
Beter onderzoek graag, dit ben ik niet gewend van het Fietsberaad!
Laverman, Fietsersbond afd Rotterdam+Regio
 

Reacties

Inderdaad is dit onvolledig onderzoek. En CROW had eerst nader onderzoek moeten (laten) doen. Want zo blijft er van je richtlijnen - zoals bij voorkeur geen tweerichtingen fietspaden - niets over. En de discussie in de 2e Kamer kan alleen maar mistig worden. Intensiteiten zijn heel belangrijk, maar ook bij een gevaarlijk fietsonvriendelijke uitvoering zul je minder ongelukken kunnen zien, zoals voorrang voor autoverkeer wat vanachter komt en amper in te schatten is... Ook als er helemaal niet gefietst wordt, zul je minder ongevallen tellen.
Scroll naar boven