Het Barcelona Superblock-model kan honderden mensenlevens besparen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:15-01-2020
Als het Superblock-model in heel Barcelona wordt doorgevoerd, zou dat jaarlijks het vroegtijdig overlijden van bijna 700 mensen voorkomen. De grootste winst zit in het terugdringen van de luchtverontreiniging.

 • barcelona_plein-(1).jpgHet Superblock-concept werd al een aantal jaren geleden geïntroduceerd. Het lijkt enigszins op onze 30 km/uur-gebieden en de woonerven, maar dan consequenter doorgevoerd door de hele stad en met meer oog voor stedenbouwkundige inrichting van die gebieden.

  Het komt er kort gezegd op neer dat de stad wordt opgedeeld in blokken van zo’n 400 x 400 meter. Binnen zo’n Superblock heerst rust. Het gebied is in principe bestemd voor actieve vervoerwijzen, ofwel lopen en fietsen. Met pas op de tweede plaats eventueel ander lokaal verkeer, met een maximumsnelheid van 20 km/uur. Op de omliggende wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur en die wegen zijn voorzien van fietspaden en busstroken. Om de 400 meter vindt men een bushalte.

  Ook de inrichting van het gebied wordt onder handen genomen, met vooral meer parkeren, groene corridors, en binnenpleinen.

  Tot nu toe zijn in Barcelona drie van die Superblocks ingericht en er staan er nog zes op de rol. In een studie van het Barcelona Institute for Global Health onderzochten wetenschappers wat de gevolgen zouden zijn als alle 503 voorgestelde Superblocks in Barcelona gerealiseerd worden. Men keek vooral naar implicaties voor het milieu en de mate van bewegen door de inwoners als gevolg van de reductie van het autoverkeer. Dat zou met zo’n 20 procent afnemen.

  De meeste winst levert dan de reductie van stikstofdioxide op. Dat zou jaarlijks het vroegtijdig overlijden van 291 mensen voorkomen. De geluidsreductie als gevolg van de herinrichting zou 163 mensenlevens sparen. Geluidhinder is vooral van invloed op het voorkomen van hart- en vaatziekten.
  Ook de temperatuur is van invloed op de levensverwachting. Zelfs al leiden de Superblocks tot een temperatuurreductie van slechts 1 graad, zou dat toch 117 mensenlevens schelen.

  Meer groen in de stad redt eveneens mensenlevens (60) en de winst van de 65.000 mensen die overstappen van de auto naar ov, fiets en lopen is de vertalen in 36 doden minder. (In een eerdere studie werd een toename van het fietsen gevonden van 30% tussen 2007 en 2016 in het Grácia Superblock).

  Niet meegerekend nog zijn de effecten die een verbetering van het algemeen welbevinden in de Superblocks naar verwachting met zich zal meebrengen.

  Samengevat voor alle inwoners van Barcelona zou de gemiddelde levensverwachting met bijna 200 dagen toenemen, goed voor een besparing voor de stad van 1,7 miljard euro per jaar.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Het Barcelona Superblock-model kan honderden mensenlevens besparen

No data found
Scroll naar boven