Hoe geef je cargobikes de ruimte?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:11-07-2024
De inzet van cargobikes in de stadslogistiek draagt bij aan de vermindering van verkeersdruk en een verbetering van de leefomgeving en de luchtkwaliteit. Hier is wel vaak extra ruimte op het fietspad voor nodig en anders ingerichte laad- en losplaatsen. Ingenieursbureau Arup deed in opdracht van Tour de Force onderzoek naar de ruimte voor cargobikes, resulterend in een handreiking voor gemeenten.

Cargobikes – elektrische bakfietsen voor goederenvervoer – spelen een sleutelrol bij het stimuleren van duurzaamheid en efficiënter gebruik van de ruimte in steden, als schoon, stil en ruimtebesparend alternatief voor bestelbusjes. Ze worden onder meer ingezet voor bevoorrading van winkels, bezorging van online bestellingen en dienstverlening (zoals onderhoudsmonteurs). Cargobikes maken op een andere manier gebruik van de openbare ruimte, vaak zijn ze toegestaan op het fietspad en zijn ze niet verplicht gebruik te maken van bestaande laad- en losplaatsen. Dit maakt dat gemeenten op een andere manier moeten kijken naar de inrichting van de ruimte om het gebruik van cargobikes te faciliteren. De Handreiking Ruimte voor cargobikes geeft hiervoor de nodige inzichten.
 
 
Figuur: Systematische weergave drie aspecten van de handreiking (Arup, 2024)
 
De handreiking maakt onderscheid in verschillende onderdelen in een rit van een cargobike, het type gebruiker en het type stedelijke omgeving waar de bestemming van de cargobike ligt. Om vast te stellen welke faciliteiten een cargobike nodig heeft voor parkeren, laden/lossen, opladen en de fysieke overgang naar een stopplek is men nagegaan hoe een dag van verschillende typen gebruikers eruit ziet. Hieruit blijkt dat de belangrijkste uitdagingen liggen bij het laden en lossen, het parkeren en het opladen. In voetgangersgebieden zijn voorzieningen nodig om bestemmingen te bereiken omdat hier overdag fietsbeperkingen zijn, in woongebieden zijn parkeren en opladen van belang en in stadsstraten de ruimte voor laden en lossen.  
 
Stappenschema
Om te komen tot een inrichting van de openbare ruimte die geschikt is voor cargobikes als goederenvervoer is een stappenschema opgesteld met als onderdelen: identificeren van uitgangspunten, betrekken van stakeholders, beoordelen van het cargobike netwerk, ontwerpen van ruimte voor cargobike ontwerpen en bevorderen van toegankelijkheid en inclusiviteit. Met dit stappenschema is een casestudie uitgevoerd in Rotterdam. Hierin zijn scenario’s uitgewerkt om cargobikes beter te integreren in verschillende gebieden in de stad. Bijvoorbeeld door het toestaan van laden en lossen tijdens winkeluren, flexibele parkeerplekken met voorrang voor cargobikes, bredere fietspaden, het toepassen van shared space, het reserveren van parkeerlocaties voor cargobikes, en het bieden van veilige inpandige parkeerplaatsen met oplaadmogelijkheden.
 
De handreiking, die is opgesteld door Arup in opdracht van Tour de Force, is in december 2023 gepubliceerd en tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en workshops met stakeholders en experts.
 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Hoe geef je cargobikes de ruimte?

Scroll naar boven