1. ''De centrale vraag wa

1. ''De centrale vraag was: wat is de beste plek op de weg voor deze snelle elektrische fiets?'' Deze vraag is vergelijkbaar met de vraag, ''Wat is de beste plek voor het afsteken van zwaar vuurwerk bij oud en nieuw?'' De vraag gaat voorbij aan de vraag of de speedpedelec überhaupt toegestaan moet worden. Het antwoord is niet vanzelfsprekend. Ons wegennetwerk was niet berekend op een voertuig met een gemiddelde snelheid van 35 km/uur; of anders gezegd, voor een dergelijk voertuig is er niet overal een geschikte plek. Een elektrische fiets (max. 25 km/uur) is onder bijna alle omstandigheden minstens zo goed een keuze als een speedpedelec. Zelfs over langere afstanden is de tijdwinst van een speedpedelec tov een elektrische fiets hooguit enkele minuten. Is de speedpedelec meer dan speelgoed voor mannen van middelbare leeftijd? Mannen die zich een speedpedelec kunnen veroorloven maar geen rode sportauto? De Stint. De Birò. De speedpedelec. En nu de speedpedelec 75 km/uur en zelfs de speedpedelec 100 km/uur. We moeten er niet zomaar vanuit gaan dat al deze voertuigen toegestaan moeten worden op onze wegen. We moeten ook een beetje vooruit denken. Nu is het aantal speedpedelecs klein, maar straks? Oorspronkelijk reden slechts enkele ouderen en Zeeuwse meisjes op snorfietsen, nu zijn er meer dan 700.000 snorfietsen. Als de regels voor speedpedelecs worden versoepeld en de prijs omlaag komt kunnen we daar ook een sterke groei verwachten. 2. De kwestie van de plek van de speedpedelec hangt samen met de kwestie van de plek van de snorfoets. De snorfiets is op het fietspad ongewenst binnen de bebouwde kom. De voertuigcategorie wordt langzamerhand (effectief) afgeschaft door de regels gelijk te trekken met de bromfiets. Dan heeft het geen zin om de speedpedelec om te dopen tot snorfiets. Het fietspad is er voor zangzaam verkeer. Snel verkeer hoort op de rijbaan te rijden. Als een voertuig, bijvoorbeeld de huidige speedpedelec, onvoldoende vermogen heeft om met het overige snelle verkeer mee te gaan dan moet men zo''n voertuig niet kopen. Koop dan een elektrische brommer. Die heeft tenminste richtingaanwijzers en remlichten.
No data found
Scroll naar boven