Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:25-08-2017
Op drukke fietspaden is het minder fijn fietsen, maar waar ligt precies de grens? Belangrijk om te weten voor gemeenten en provincies die fietsvoorzieningen aanleggen en verbeteren. Nieuw onderzoek moet uitsluitsel geven.

De vraag wanneer het (te) druk wordt op het fietspad hangt namelijk niet alleen af van het aantal fietsers op een bepaald moment en de breedte van het fietspad. Het gaat er ook om wanneer de fietser zelf het te druk vindt. En dat punt wordt ook bepaald door het gedrag van andere fietsers en door de omgeving. Bijvoorbeeld door fietsers die met zijn drieën naast elkaar rijden, die slingeren of die snel of juist langzaam rijden.

Hoe het precies zit, moet een nieuwe onderzoek van CROW-Fietsberaad uitwijzen. Na een oproep eerder dit jaar hebben 13 wegbeheerders in totaal 15 locaties aangemeld die zich lenen voor nader onderzoek. Het gaat in totaal om 15 tweerichtingenfietspaden.

Op die locaties komen telslangen te liggen die in staat zijn nauwkeurig fietsers te tellen, ook als die met meer naast elkaar rijden. Gelijktijdig worden met videocamera’s opnamen gemaakt van de betreffende fietspaden, om zo een algemeen beeld te krijgen van de drukte en het gebruik van de fietspaden.

Daarnaast wordt fietsers ter plaatse gevraagd naar hun mening omtrent de drukte op het betreffende fietspad.

Door de gegevens omtrent fietspadbreedte, gebruik en waarderingsoordeel te combineren, moet een beeld naar voren komen wanneer een fietspad goed, matig of slecht functioneert. Dat wordt dan uitdrukt in zogenaamde servicelevels die wegbeheerders in de toekomst houvast moeten bieden bij de aanleg of verbetering van fietsvoorzieningen.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door adviesbureau DTV Consultants uit Breda. De locaties bevinden zich in Groningen, Hellendoorn, Amsterdam, Amstelveen, Amersfoort, Ede, Delft, Dordrecht, Gorinchem, Beuningen, Gennep, Waterschap Scheldestromen en provincie Gelderland.

 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Hoeveel fietsers kan een fietspad verwerken?

Scroll naar boven