Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

ICT en de fiets

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:03-03-2005
Floating car data, verkeerslichtenbeïnvloeding, gps. In de autowereld zijn dat inmiddels ingeburgerde begrippen. De fiets heeft tot nu toe nauwelijks meegeprofiteerd van die elektronische ontwikkelingen. Toch zijn er mogelijkheden, zo blijkt uit een studie van bureau Diepens en Okkema.

Floating car data, verkeerslichtenbe�nvloeding, gps. In de autowereld zijn dat inmiddels ingeburgerde begrippen. De fiets heeft tot nu toe nauwelijks meegeprofiteerd van die elektronische ontwikkelingen. Toch zijn er mogelijkheden, zo blijkt uit een studie van bureau Diepens en Okkema.

Het bureau onderzocht in opdracht van Amsterdam, Eindhoven en de provincies Groningen en Noord-Brabant of ICT-toepassingen het fietsgebruik kunnen stimuleren. Daarbij werd onder meer gekeken naar mogelijkheden om fietsers net als auto's te detecteren bij verkeerslichten, digitalisering van kaarten en gps-fietsroutes, geautomatiseerde stallingen en informatiemogelijkheden via internet.
Veel van de toepassingen worden mogelijk als fietsen zouden worden uitgerust met een actieve chip. Een dergelijk chip biedt fietsers de mogelijkheid om zich automatisch aan te melden bij verkeerslichten, of zonder rompslomp de fietsenstalling in- en uit te rijden. Ook zou de chip een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkomen van diefstal, cq. het opsporen van gestolen fietsen. Voor wegbeheerders en exploitanten van voorzieningen zouden dergelijke chips nuttige informatie opleveren over het fietsgedrag.
Los van de vraag of alle technische- en privacyproblemen bij gebruik van een dergelijke chip kunnen worden opgelost, stuit invoering voorlopig nog op de kosten: naar schatting ?25 tot ?70 per stuk.
Meer mogelijkheden op korte termijn ziet het bureau voor geautomatiseerde fietsenstallingen, eventueel in combinatie met de veel goedkopere passieve chip. Een dergelijke chip kan alleen worden uitlezen, maar verzendt zelf geen informatie.
Er is al een aantal van dergelijke systemen op de markt, maar er is nog veel onduidelijkheid over de investerings- en exploitatiekosten.
De bevindingen van Diepens en Okkema zijn neergelegd in een rapport, dat is te downloaden via een speciale website. Op die site is ook het e-CYCLIST instrument te vinden. Een eenvoudig keuzemodel om fietsbeleidsdoelstellingen te koppelen aan concrete ICT-toepassingen.
Meer informatie: Website ICT en fiets

Relevantie

Scroll naar boven