Innovatieprogramma Fietsparkeren

 • Soort:Beleidsdocumenten
 • Auteur:Tour de Force
 • Datum:28-07-2018
Het Innovatieprogramma Fietsparkeren is een programma dat is opgesteld voor en door de deelnemende overheden, NS en ProRail en CROW-Fietsberaad n.a.v. het bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations (december 2016).

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden

 • Zie ook themasite "Innovaties Fietsparkeren"

  In het bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations (december 2016) hebben overheden, vervoerders en belangenorganisaties afgesproken dat er een samenhangend meerjarenprogramma wordt opgesteld voor onderzoek en experimenten die bijdragen aan efficiëntere benutting van stationsstallingen (artikel 8). En dat daarin zowel de lopende als aanvullende voorstellen worden opgenomen. De evaluaties van experimenten en voortgang van de pilots en onderzoeken worden volgens dit artikel zo veel mogelijk in samenwerking met  de Tour de Force uitgevoerd.
  In het voorjaar 2017 is een team van deskundigen geformeerd om dit meerjarenprogramma te ontwikkelen en monitoren. Het Innovatieprogramma Fietsparkeren is een programma dat is opgesteld voor en door de deelnemende overheden, NS en ProRail en CROW-Fietsberaad.
   
  De pilots van de gemeenten in het kader van de Tour de Force maken daar deel van uit. CROW-Fietsberaad heeft een belangrijke rol bij het ordenen, verzamelen en verspreiden van de kennis die met dit programma wordt gegenereerd. Door experts vanuit de verschillende deelnemende partijen (het Innovatieteam) is een samenhangend Innovatieprogramma van pilots, projecten en onderzoeken opgesteld, dat jaarlijks zal worden bijgesteld.
   
  Op basis van een uitgebreide verkenning van de kansen, voor het efficiënter benutten van stallingen, zijn 9 actielijnen geformuleerd die de komende jaren richting moeten geven aan de initiatieven voor pilots, onderzoeken, sessies voor kennisdeling en nieuwe innovatieve projecten.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Innovatieprogramma Fietsparkeren

Scroll naar boven