Juridische sturingsinstrumenten voor een loopvriendelijke omgeving

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Marlies Wouters, Evelien Braad, Yarden Sela
 • Datum:11-01-2024
 • Opdrachtgever:CROW en Platform Ruimte voor lopen
 • Opdrachtnemer:RoyalHaskoningDHV
Deze publicatie biedt een overzicht van de juridische instrumenten die gemeenten hebben om de openbare ruimte loopvriendelijk te krijgen en te houden. Het gaat daarbij om instrumenten in het kader van de Omgevingswet, de verkeerswetgeving en om privaatrechtelijke instrumenten. Beschreven wordt welke instrumenten in de praktijk worden ingezet, hoe ze worden ingezet en wat de ervaringen zijn. Ook zijn enkele praktijkvoorbeelden opgenomen en worden een aantal aanbevelingen voor gemeenten gedaan.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Gemeenten zijn in toenemende mate op zoek naar antwoorden op de vraag hoe de openbare ruimte loopvriendelijk te krijgen en te houden. Een van de manieren om dat te bereiken is door de inzet van de ter beschikking staande sturingsinstrumenten. Dit kunnen beleidsdocumenten zijn maar ook instrumenten van juridische aard, waaronder planologische instrumenten.
   
  Het is zaak dat gemeenten bekend zijn met de sturingsinstrumenten die hen ter beschikking staan en deze zodanig weten toe te passen dat er goede loop-, wandel- en verblijfsvoorzieningen komen en blijven. Dit geldt voor zowel nieuwe als her in te richten woon- en verblijfsgebieden.
   
  Het Platform Ruimte voor Lopen en CROW hebben daarom opdracht gegeven aan Royal HaskoningDHV om de beschikbaarheid van juridische instrumenten – waaronder tevens planologische instrumenten – voor gemeenten te verkennen en toepassingsvoorbeelden uit de praktijk te verzamelen. Deze publicatie helpt gemeenten op weg om met een goed gevulde gereedschapskist te kunnen werken aan de inrichting en instandhouding van een loopvriendelijke omgeving.
   
  De publicatie biedt eerst het resultaat van een inventarisatie van alle relevante en beschikbare juridische sturingsinstrumenten. Vervolgens zijn interviews gehouden met een aantal gemeenten om zicht te krijgen op welke instrumenten in de praktijk daadwerkelijk worden ingezet, hoe ze worden ingezet en wat de ervaringen zijn. Ook is een aantal praktijkvoorbeelden opgenomen en wordt een aantal aanbevelingen voor gemeenten gedaan.
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Juridische sturingsinstrumenten voor een loopvriendelijke omgeving

Scroll naar boven