Schrijf u in voor de Fietsberaad Nieuwsbrief

 Security code

Kansen voor deelfiets en deelscooter in Zuid-Holland

 • Soort:Notities
 • Uitgever:Provincie Zuid-Holland
 • Datum:10-06-2021
Deze snelstudie onderzoekt hoe de deelfiets en deelscooter kunnen bijdragen aan een beter bereikbare provincie waarin het goed toeven is. Het is onderdeel van de ‘Toekomstagenda Zuid-Holland’, dient ter inspiratie en is geen vastgesteld beleid.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Een beter bereikbare provincie

  Deze snelstudie onderzoekt hoe de deelfiets en deelscooter kunnen bijdragen aan een beter
  bereikbare provincie waarin het goed toeven is. Een snelstudie is een compact onderzoek naar een
  afgebakend onderwerp. Deze snelstudie is onderdeel van de ‘Toekomstagenda Zuid-Holland’, dient
  ter inspiratie en is geen vastgesteld beleid. Op basis van literatuuronderzoek en interviews met
  gemeenten, vervoerders, aanbieders van deelvervoer en experts beantwoordt deze snelstudie drie
  vragen:
  • Hoe zorgen we dat deelfietsen voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk zijn?
  • Wat zijn ruimtelijke gevolgen van het gebruik en stallen van deelfietsen?
  • Hoe organiseren we deelfietsen goed en houden we ze betaalbaar?


  Deelfietsen en deelscooters

  De deelfiets of deelscooter kan wat toevoegen aan de mobiliteit van mensen. Soms als volledige reis
  in plaats van een reis per auto maar vaak ook als verlengstuk van OV. Vooral de deelfiets kan het
  ideale vervoermiddel zijn om van de uitstaphalte naar bestemming te rijden. Met de transitie van het
  OV naar verbindende buslijnen met een hogere reissnelheid en met minder focus op ontsluitende
  buslijnen (‘strekken van lijnen’) komen OV-knooppunten soms verder van woonwijken en
  bedrijventerreinen te liggen. Deelmobiliteit kan dan cruciaal zijn om woningen, onderwijsinstellingen
  en werkplekken bereikbaar te houden.


  Ruimtegebruik van deelvervoermiddelen

  De druk van deelfietsen op de openbare ruimte is beperkt: niet meer dan van gewone fietsen en
  auto’s. Sterker nog: deelvervoermiddelen vragen minder ruimte doordat ze vaker worden gebruikt en
  dus korter stilstaan. Grote gemeenten omarmen de deelfiets en deelscooter als extra vervoeroptie.
  Gemeentelijk beleid richt zich nu vaak op het beperken van negatieve effecten (met maximale
  stallingsduur, niet-parkeerzones, klachtenmanagement). Uiteindelijk kan de ruimtelijke druk dankzij
  meer deelfietsen en deelscooters juist afnemen.


  Deelmobiliteit en regelgeving

  Deelmobiliteit is ontstaan vanuit de markt. Gemeenten zien deelmobiliteit als kans, maar zij voelen
  wel de noodzaak tot regulering om controle te houden op de gevolgen van deelmobiliteit op de
  openbare ruimte. Eenduidige regels (door samenwerking tussen overheden) kunnen deelmobiliteit
  laten groeien en makkelijker maken voor aanbieders van deelfietsen en deelscooters om uit te
  breiden naar omliggende gemeenten (als daar de regels hetzelfde zijn).


  Voordelen van deelfiets en -scooter

  De conclusie van deze snelstudie is dat de deelfiets en deelscooter kunnen bijdragen aan betere
  mobiliteit, omdat het een extra keuze is bovenop bestaande vervoermiddelen, vooral in het
  natransport op het OV. Deelmobiliteit is schoon en neemt weinig ruimte in, wat vooral drukke steden
  aantrekkelijker kan maken. Bovendien kunnen we kosten besparen bij drukke OV-knopen doordat
  deelvoertuigen korter en dichter op elkaar in stallingen staan, waardoor dure nieuwbouw van
  stallingen niet of pas later nodig is. Goede regels en afspraken zijn nodig om de ruimtelijke kwaliteit
  te borgen. Voor verdere uitrol van de deelfiets en deelscooter zijn nauwe samenwerking en goede
  afspraken tussen partijen cruciaal.


  Advies

  Het advies is om te kijken naar kansrijke plekken voor de deelfiets en deelscooter en samen met
  andere overheden en marktpartijen te kijken hoe deelvervoer daar gerealiseerd kan worden. Naast
  enkele praktische zaken, zoals data delen en het aansluiten bij monitor-tools, is een laatste advies om
  in provinciale OV-concessies duidelijke afspraken te maken over deelmobiliteit en te sturen op
  concrete indicatoren waaruit blijkt dat reizigers daadwerkelijk profiteren van de deelfiets en
  deelscooter in Zuid-Holland (zoals het aantal ritten met deelvervoer).
Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Kansen voor deelfiets en deelscooter in Zuid-Holland

Scroll naar boven